Skoči do osrednje vsebine

Varnost v letalstvu je naš prvi in najpomembnejši cilj. Odgovornost za varnost v letalstvu je razdeljena med pristojne organe in izvajalce storitev v letalstvu skladno z njihovimi nalogami, obveznostmi in področji dela. Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu in Slovenski načrt za letalsko varnost sta temeljna dokumenta za izvajanje strateške usmeritve upravljanja varnosti na državni ravni.

Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu je temeljni dokument s področja varnosti v letalstvu, ki opisuje regulativne zahteve in aktivnosti, ki jih sodelujoči subjekti sprejemajo s ciljem vzdrževanja in nadaljnjega razvijanja varnosti v letalskem prometu. Trije osnovni stebri, na katerih temelji državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu, so sprejemanje predpisov, nadzor, zagotavljanje varnosti in promocija.

Odgovornost za varnost v letalstvu je razdeljena med pristojne organe in izvajalce storitev v letalstvu skladno z njihovimi nalogami, obveznostmi in področji dela.

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je letalski upravni, strokovni, regulativni, nadzorni in prekrškovni organ.

Preiskovanje letalskih nesreč

Vsaka država članica Evropske unije je ustanovila stalni organ za preiskave v zvezi z varnostjo (SIA), ki je bodisi sam bodisi na podlagi sporazumov z drugimi organi za preiskave v zvezi z varnostjo sposoben neodvisno izvesti celotno preiskavo. V Sloveniji je za preiskovanje letalskih nesreč pristojna Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč na Ministrstvu za infrastrukturo.

Pomembni dokumenti s področja varnosti v letalstvu