Skoči do osrednje vsebine

Preiskujemo letalske nesreče, resne incidente in ostale incidente v civilnem letalstvu, prav tako pa pripravljamo predloge za izboljšanje varnosti zračnega prometa.

O svojem delu poročamo in svetujemo pristojnemu ministru in vladi. O nesrečah in incidentih poročamo mednarodnim organizacijam, sodelujemo v skupini strokovnjakov za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov ECAC (ACC) - Evropska konferenca civilnega letalstva. Sodelujemo tudi z ENCASIA - Evropsko omrežje organov za preiskave v zvezi z varnostjo v civilnem letalstvu, s pravosodnimi in drugimi organi, pa tudi v različnih komisijah. Izvajamo preventivne dejavnosti v obliki strokovnih seminarjev. 

Teme in področja

  • Varnost v letalstvu

    Varnost v letalstvu je naš prvi in najpomembnejši cilj. Odgovornost za varnost v letalstvu je razdeljena med pristojne organe in izvajalce storitev v letalstvu skladno z njihovimi nalogami, obveznostmi in področji dela. Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu in Slovenski načrt za letalsko varnost sta temeljna dokumenta za izvajanje strateške usmeritve upravljanja varnosti na državni ravni.

Poročila o letalskih nesrečah in incidentih