GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Preiskujemo letalske nesreče, resne incidente in ostale incidente v civilnem letalstvu, prav tako pa pripravljamo predloge za izboljšanje varnosti zračnega prometa.

Preiskovanje letalskih nesreč

Vsaka država članica Evropske unije je ustanovila stalni organ za preiskave v zvezi z varnostjo (SIA), ki je bodisi sam bodisi na podlagi sporazumov z drugimi organi za preiskave v zvezi z varnostjo sposoben neodvisno izvesti celotno preiskavo. V Sloveniji je za preiskovanje letalskih nesreč pristojna Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč na Ministrstvu za infrastrukturo.


V notranji organizacijski enoti za preiskovanje letalskih nesreč svojem delu poročamo in svetujemo pristojni ministrici in Vladi RS. O nesrečah in incidentih poročamo mednarodnim organizacijam, prav tako pa sodelujemo v skupini strokovnjakov za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov pri Evropski konferenci civilnega letalstva ECAC – ACC. Sodelujemo v evropskem omrežju organov za preiskave v zvezi z varnostjo civilnega letalstva ENCASIA, s pravosodnimi in drugimi organi, pa tudi pri različnih komisijah. Izvajamo preventivne dejavnosti v obliki strokovnih seminarjev.

Obvestila o dogodkih

  • Vmesna izjava o letalski nesreči

    Poročila | Ministrstvo za infrastrukturo
  • Praktični vodnik o preiskavah v zvezi z varnostjo za žrtve letalskih nesreč in njihove sorodnike

    Navodila | Ministrstvo za infrastrukturo