GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Preiskujemo letalske nesreče, resne incidente in ostale incidente v civilnem letalstvu, prav tako pa pripravljamo predloge za izboljšanje varnosti zračnega prometa. O svojem delu poročamo in svetujemo pristojni ministrici in Vladi RS. O nesrečah in incidentih poročamo mednarodnim organizacijam, prav tako pa sodelujemo v skupini strokovnjakov za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov pri Evropski konferenci civilnega letalstva ECAC – ACC. Sodelujemo v evropskem omrežju organov za preiskave v zvezi z varnostjo civilnega letalstva ENCASIA, s pravosodnimi in drugimi organi, pa tudi pri različnih komisijah. Izvajamo preventivne dejavnosti v obliki strokovnih seminarjev. 

24-urna telefonska številka za obveščanje: 01 478 8000

PRIJAVA DOGODKA