Skoči do osrednje vsebine

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi z brezplačno vozovnico za upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in imetnike evropske kartice ugodnosti invalida odgovarjamo med delavniki od 8. do 16. ure na telefonski številki (01) 478 84 11 ali po e-pošti na naslovu mzi.bv@gov.si.

V Sektorju za letalstvo izvajamo naloge s področja civilnega letalstva. Pripravljamo predloge zakonodaje, pripravljamo in sodelujemo pri državnih programih razvoja letalstva, pripravljamo strokovne podlage za smernice in mnenja k prostorskim aktom v zvezi z letališko infrastrukturo. Pripravljamo tudi strokovne podlage za umeščanje letališke infrastrukture v prostor in sodelujemo v postopku umeščanja.

V sektorju načrtujemo, pripravljamo, vodimo in nadzorujemo investicije v letališko infrastrukturo, pripravljamo strokovna stališča v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem ter načrtujemo finančne konstrukcije. 

Med drugim smo odgovorni tudi za pregled in oceno investicijske dokumentacije za izvajanje investicijskih projektov na področju javne infrastrukture ter razvoja prometa, za organizacijo in vodenje nalog gospodarske javne službe, pripravo predlogov, pripomb, stališč in mnenj h gradivom splošnih vsebin v medresorskem in strokovnem usklajevanju, za urejanje civilnega letalstva in nadzor nad njim (stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in pravnih aktov), vodenje prekrškovnih postopkov na podlagi Zakona o letalstvu. Izvajamo  nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, za pripravo predlogov dvostranskih in večstranskih mednarodnih sporazumov, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev teh sporazumov ter sodelovanje v mednarodnih in drugih organizacijah na letalskem področju oziroma letalskih vprašanjih, za pripravo ustreznih gradiv za odobritev stroškovnih zbirk in cene za enoto storitev za pristojbine za storitve navigacijskih služb zračnega prometa za Republiko Slovenijo, za izdajanje dovoljenj za redni in posebni zračni prevoz v Republiko Slovenijo ali iz nje ter za urejanje zavarovanj v civilnem letalstvu, za sodelovanje v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih ter pri izvajanju nalog na področju civilnega kriznega načrtovanja v Republiki Sloveniji in v zvezi z vključenostjo Republike Slovenije v NATO ter za izvajanje nalog za potrebe obrambnega načrtovanja in izvajanja načrtov zaščite, reševanja in pomoči. Pristojni smo tudi za vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in povezovanje zbirk podatkov ter evidenc.

Teme in področja

  • Letalski promet

    Zračni prostor, letališča in vzletišča, Enotno evropsko nebo, letalske nesreče, dovoljenja za zračni prevoz, varnost v letalskem prometu

Storitve

Naziv storitve Institucija
Sektor za letalstvo
Ministrstvo za infrastrukturo
Iskalnik