Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za letalski in pomorski promet izvajamo splošne strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na pripravo strateških usmeritev, politik in razvojnih nalog na področju letalstva, pomorstva ter plovbe po celinskih plovnih poteh.

Zagotavljamo pogoje za varno izvajanje letalskega in pomorskega prometa ter plovbo po celinskih vodah, zagotavljamo nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in koncesijskih pogodb z delovnega področja. Pripravljamo in izvajamo zakonodajo s področja, sodelujemo v institucijah, organih in delovnih telesih Evropske unije, sodelujemo v mednarodnih organizacijah ter med drugim izvajamo nadzor nad organi v sestavi ministrstva oziroma nad Javno agencijo za civilno letalstvo Republiki Sloveniji.

Sektorja direktorata