Skoči do osrednje vsebine

Energetska politika je v službi blaginje državljanov in temelj konkurenčnega gospodarstva. Pri tem mora izpolnjevati pogoja okoljske trajnosti ter zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo. Skrbimo za uresničevanje ciljev nacionalne energetske politike ter vsem državljankam in državljanom zagotavljamo razpoložljivo in dostopno energijo. Naši prednostni področji sta učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov. Spodbujamo okoljsko trajnostne energetske rešitve, katerih cilj je, da Slovenija postane nizkoogljična družba.

Skupaj uresničujemo nacionalni energetski in podnebni načrt

Naša razvojna strategija združuje vse udeležence, od ponudnikov energije in industrijskih porabnikov do gospodinjstev. Temeljni namen energetske politike je zagotoviti trajnostno ravnanje z energijo, zato se osredotočamo na tri vidike trajnosti, podnebno sprejemljivost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost.

Trajnostna nizkoogljična Slovenija

Naša prioriteta je povečevanje energetske oskrbe iz obnovljivih virov. Prizadevamo si za zamenjavo zastarelih tehnologij z okolju prijaznejšimi in učinkovitejšimi tehnologijami rabe obnovljivih virov. S tem zmanjšujemo odvisnost od uvoženih virov, povečujemo energetsko varnost, spodbujamo zaposlenost in razvoj podeželja. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in ukrepov v industriji, z uporabo energijsko varčnejših gospodinjskih aparatov, z energetsko prenovo starih stavb in gradnjo novih, v katerih bo energija v čim večji meri zagotovljena iz obnovljivih virov, lahko porabo energije močno zmanjšamo. S tem bomo zmanjšali tudi emisije toplogrednih plinov, na osebni ravni pa prispevali k obvladovanju življenjskih stroškov in hkrati ohranili kakovost našega bivanja.