GOV.SI

Na področju nadzora cen izvajamo nadzor nad proizvodi in storitvami v strateško pomembnih gospodarskih panogah, kjer še vedno obstaja nevarnost monopolnega oblikovanja cen, in sicer za neosvinčen 95-oktanski motorni bencin in dizelsko gorivo.

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 98 ali več-oktanskega (NMB-98) ter ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji se od 12. aprila 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Nadzor cen naftnih derivatov

Na področju nadzora cen pripravljamo predloge predpisov ter spremljamo in reguliramo cene, katerih oblikovanje oziroma nadzor je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije. Spremljamo gospodarska in cenovna gibanja v Republiki Sloveniji ter drugih državah Evropske unije in pripravljamo dvoletne načrte uravnavanja reguliranih cen v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in razvoj. Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2019 in 2020 vključuje cene, ki se oblikujejo na podlagi mehanizmov cen po zakonu.

Aktualne cene naftnih derivatov od 08.10. do 21.10.2019

Cene naftnih derivatov (motorni bencin NMB 95 in dizelsko gorivo) se oblikujejo na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 20/19) in ostalih podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov. V skladu z uredbo se cene naftnih derivatov spreminjajo vsakih 14 dni.

Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz prodajne cene brez dajatev, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, trošarine in DDV.
Vrsta derivata Neosvinčen 95-oktanski bencin
(v evrih)
Dizelsko gorivo
(v evrih)
Drobnoprodajna cena za liter 1,294 1,263
Trošarina 0,47829 0,39272
Prodajna cena brez dajatev 0,52611 0,57792
Taksa CO2 0,03979 0,04671
Dodatek za zagotavljanje prihrankov energije 0,00736 0,008
Prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije 0,00911 0,0099
Davek na dodano vrednost 0,23334 0,22775
  • Zgodovina cen naftnih derivatov

    Drobno-prodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz prodajne cene brez dajatev, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so-proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, trošarine in DDV.
    Analize in raziskave | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakonodaja