Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je septembra 2020 sprejela Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku veljavnosti uredbe, s katero je regulirala ceni 95-oktanskega bencina (NMB-95) in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, ni več potreben. Cene naftnih derivatov so bile tako od 1. oktobra 2020 liberalizirane in se prosto določale na trgu.

Struktura cene naftnih derivatov

Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz:

Določena najvišja dovoljena drobnoprodajna cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva

Vlada je sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s katero določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Cena neosvinčenega 95- oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja dolar euro (USD/EUR). Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Pri izračunu najvišjih dovoljenih maloprodajnih cen se upošteva tudi dodatek za biokomponento pri gorivu NMB 95 in dizelskem gorivu – ta se izračunava za vsako gorivo posebej.

Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo. Za dizelsko gorivo se šteje osnovno dizelsko gorivo brez dodatkov.

Datum veljavnosti cene Drobnoprodajna cena NMB 95 (evro/liter) Drobnoprodajna cena dizelskega goriva (evro/liter)
od 17. 1. do 30. 1. 2023 1,288 1,483
od 4. 1. do 16. 1. 2023 1,276 1,483
od 20. 12. do 3. 1. 2023 1,242 1,467
od 6. 12. do 19. 12. 2022 1,366 1,556
od 22. 11. do 5. 12. 2022 1,464 1,623
od 8. 11. do 21. 11. 2022 1,482 1,718
od 25. 10. do 7. 11. 2022 1,43 1,775
od 11. 10. do 24. 10. 2022 1,414 1,684
od 27. 9. do 10. 10. 2022 1,353 1,603
od 13. 9. do 26. 9. 2022 1,354 1,683
od 30. 8. do 12. 9. 2022 1,491 1,767
od 17. 8. do 29. 8. 2022 1,49 1,641
od 2. 8. do 16. 8. 2022 1,534 1,676
od 19. 7. do 1. 8. 2022 1,62 1,7
od 5. 7. do 18. 7. 2022 1,723 1,808
od 21. 6. do 4. 7. 2022 1,755 1,848

Tabela prikazuje zgodovino najvišjih dovoljenih drobnoprodajnih cen neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva od začetka ponovne regulacije z dne 21. junij 2022.

Ponovna regulacija drobnoprodajne cene ekstra lahkega kurilnega olja

Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki jo je Vlada sprejela 9. septembra 2022, je od 13. septembra 2022 ponovno regulirana najvišja dovoljena maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL).

Datum veljavnosti cene Drobnoprodajna cena KOEL (evro/liter)
od 17. 1. 2023 do 30. 1. 2023 1,115
od 4. 1. 2023 do 16. 1. 2023 1,115
od 20. 12. 2022 do 3. 1. 2023 1,095
od 6. 12. do 19. 12. 2022 1,192
od 22. 11. do 5. 12. 2022 1,306
od 8. 11. do 21. 11. 2022 1,401
od 25. 10. do 7. 11. 2022 1,459
od 11. 10. do 24. 10. 2022 1,367
od 27. 9. do 10. 10. 2022 1,287
od 13. 9. do 26. 9. 2022 1,366

Tabela prikazuje najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji od 13. septembra 2022.

Prihranki državljanov zaradi določitve najvišjih drobnoprodajnih cen pogonskih goriv in kurilnega olja

Za liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju treba plačati 1,483 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 74,15 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,591 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 79,55 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 5,4 evra.

Za liter NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,288 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 64,4 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,385 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 69,25 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 4,85 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,115 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1115 evrov (brez prevoza). Če  ne bi regulirali cen kurilnega olja in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, potrebno odšteti okoli 1,269 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1269 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 154 evrov.

Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. januarja 2007 do konca regulacije

  • Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. januarja 2007 do konca regulacije

    Ukrepi kontrole cen, ki so predvideni v Zakonu o kontroli cen, so izredne narave in naj bi trajali največ eno leto, v utemeljenih primerih pa se lahko ukrep obnovi, vendar morajo hkrati državni organi storiti vse, da se ukrep odpravi. Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov so se v Republiki Sloveniji od leta 1999 do konca septembra 2020 določale s strani države na podlagi vsakokratno veljavne Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. V skladu z uredbo so se cene naftnih derivatov spreminjale na vsakih 14 dni.
    Seznami in evidence

Liberalizacija cen naftnih derivatov

Prva faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 98 ali več-oktanskega (NMB-98) ter ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji se od 12. aprila 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Druga faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB-95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Sloveniji se od 9. novembra 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Tretja faza deregulacije cen naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji dne 23. septembra 2020 sprejela Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Od 1. oktobra 2020 je v veljali popolna liberalizacija prodajnih cen (brez dajatev) vseh naftnih derivatov.

Gibanja nereguliranih cen naftnih derivatov od takrat ne beležimo, saj so cene javno dostopne na spletni strani goriva.si.

Ponovna regulacije cen naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je v letu 2022 zaradi spremenjenih razmer na trgu ponovno določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja.

Referenčne cene naftnih derivatov

Podatki referenčnih cen na nacionalnem nivoju Slovenije se na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES v zvezi z obveščanjem o porabniških cenah naftnih derivatov na tedenski ravni poročajo na Evropsko komisijo. Za poročanje je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. 

Aktualne informacije strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov (neosvinčeni motorni bencin 95-oktanski, dizelsko gorivo, UNP, avtoplin, ekstra lahko kurilno olje) na tedenskem nivoju so za vse države članice EU javno objavljene na spletni strani Weekly Oil Bulletin (vsebina v angleškem jeziku).

Statistični podatki cen naftnih derivatov

Statistika strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov (NMB 95, NMB 98, dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, industrijsko kurilno olje, UNP - avtoplin) na nacionalnem nivoju Slovenije je na voljo v časovnih vrstah na letnem in četrtletnem nivoju od leta 2008 dalje. Statistični podatki

Transparentnost obveščanja potrošnikov

Marca 2019 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za potrebe obveščanja potrošnikov o cenah naftnih derivatov vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si, ki prikazuje aktualne veljavne maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji. Ažurne podatke o cenah goriv so naftni distributerji dolžni poročati ministrstvu na podlagi Odredbe o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu.

Transparentno obveščanje potrošnikov o cenah naftnih derivatov potrošnikom omogoča racionalnejše obnašanje pri nakupu goriva. Kakovostno informiranje potrošnikov o cenah ima namreč znatne koristi za kakovosten razvoj konkurence, kar se še posebej odraža pri ponudbi homogenih proizvodov, kamor spadajo pogonska goriva. Večja kot je informiranost potrošnikov, manjša je možnost protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov, kamor spada na primer tiho dogovarjanje o cenah.