Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je 23. septembra 2020 na 33. redni seji sprejela Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku veljavnosti obstoječe uredbe, s katero je regulirala ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, ni več potreben. Cene vseh naftnih derivatov so tako od 1. oktobra 2020 liberalizirane in se prosto določajo na trgu.

Struktura cene naftnih derivatov

Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz:

Regulacija cen naftnih derivatov

  • Ukrepi kontrole cen, ki so predvideni v Zakonu o kontroli cen, so izredne narave in naj bi trajali največ eno leto, v utemeljenih primerih pa se lahko ukrep obnovi, vendar morajo hkrati državni organi storiti vse, da se ukrep odpravi. Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov so se v Republiki Sloveniji od leta 1999 do konca septembra 2020 določale s strani države na podlagi vsakokratno veljavne Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. V skladu z uredbo so se cene naftnih derivatov spreminjale na vsakih 14 dni.

    Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. 1. 2007 do konca regulacije:
    Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Liberalizacija cen naftnih derivatov

V letu 2016 se je vlada odločila za postopno liberalizacijo reguliranih cen naftnih derivatov. Maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina 98 ali več oktanskega (NMB-98) in kurilnega olja so se od 9. aprila 2016 oblikovale prosto na trgu, od 9. novembra 2016 pa so se na avtocestah in hitrih cestah prosto oblikovale cene vseh naftnih derivatov.

Vlada Republike Slovenije je tako septembra 2020 storila še zadnji korak in sprejela odločitev, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Od 1. oktobra 2020 so v Sloveniji v veljavi tržni pogoji določanja prodajnih cen naftnih derivatov brez dajatev. 

Referenčne cene naftnih derivatov

Podatki referenčnih cen na nacionalnem nivoju Slovenije se na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES v zvezi z obveščanjem o porabniških cenah naftnih derivatov na tedenski ravni poročajo na Evropsko komisijo. Za poročanje je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. 

Aktualne informacije strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov (neosvinčeni motorni bencin 95-oktanski, dizelsko gorivo, UNP - avtoplin, ekstra lahko kurilno olje) na tedenskem nivoju so za vse države članice EU javno objavljene na spletni strani Weekly Oil Bulletin.

Statistični podatki cen naftnih derivatov

Statistika strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov (NMB 95, NMB 98, dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, industrijsko kurilno olje, UNP - avtoplin) na nacionalnem nivoju Slovenije je na voljo v časovnih vrstah na letnem in četrtletnem nivoju od leta 2008 dalje. 

Statistični podatki

Transparentnost obveščanja potrošnikov

Marca 2019 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za potrebe obveščanja potrošnikov o cenah naftnih derivatov vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si, ki prikazuje aktualne veljavne maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji. Ažurne podatke o cenah goriv so naftni distributerji dolžni poročati ministrstvu na podlagi Odredbe o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu.

Transparentno obveščanje potrošnikov o cenah naftnih derivatov potrošnikom omogoča racionalnejše obnašanje pri nakupu goriva. Kakovostno informiranje potrošnikov o cenah ima namreč znatne koristi za kakovosten razvoj konkurence, kar se še posebej odraža pri ponudbi homogenih proizvodov, kamor spadajo pogonska goriva. Večja kot je informiranost potrošnikov, manjša je možnost protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov, kamor spada na primer tiho dogovarjanje o cenah.