Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je septembra 2020 sprejela Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku veljavnosti uredbe, s katero je regulirala ceni 95-oktanskega bencina (NMB-95) in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, ni več potreben. Cene naftnih derivatov so bile tako od 1. oktobra 2020 liberalizirane in se prosto določale na trgu.

Struktura cene naftnih derivatov

Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz:

Ponovno uvedena najvišja dovoljena maloprodajna in veleprodajna cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva

Vlada Republike Slovenije je zaradi utemeljeno pričakovanih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska, na 374. dopisni seji 10. maja 2022 ponovno izdala Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov. Z uredbo je vlada določila najvišjo dovoljeno maloprodajno in veleprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina (NMB-95) in dizelskega goriva. Najvišja dovoljena maloprodajna cena z DDV za motorni bencin NMB-95 znaša 1,560 evra za liter, za dizel pa 1,668 evra za liter. Najvišja dovoljena veleprodajna cena z DDV za motorni bencin NMB-95 znaša 1,540 evra za liter, za dizel pa 1,648 evra za liter.

Uredba nalaga podjetjem, da zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene drobnoprodajne in veleprodajne cene naftnih derivatov ne smejo prenehati prodajati blaga. Vlada pa bo zato po izteku ukrepa, za čas trajanja ukrepa določila primerno nadomestilo podjetjem, katerim ta ukrep povzroča občutno škodo.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za NMB 95 in dizel je določena na podlagi zadnje 7-dnevne povprečne reprezentativne cene naftnih derivatov za Slovenijo, ki so bile sporočene Evropski komisiji za Weekly Oil Bulletin. Najvišji možni veleprodajni ceni sta za 0,02 evra za liter nižji od določene drobnoprodajne cene, kar po oceni vlade omogoča prodajo derivatov tudi malim trgovcem.

Uredba in s tem najvišje dovoljene cene veljajo tri mesece do vključno 10. avgusta 2022.

Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. januarja 2007 do konca regulacije

  • Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. januarja 2007 do konca regulacije

    Ukrepi kontrole cen, ki so predvideni v Zakonu o kontroli cen, so izredne narave in naj bi trajali največ eno leto, v utemeljenih primerih pa se lahko ukrep obnovi, vendar morajo hkrati državni organi storiti vse, da se ukrep odpravi. Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov so se v Republiki Sloveniji od leta 1999 do konca septembra 2020 določale s strani države na podlagi vsakokratno veljavne Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. V skladu z uredbo so se cene naftnih derivatov spreminjale na vsakih 14 dni.
    Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Liberalizacija cen naftnih derivatov

Prva faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 98 ali več-oktanskega (NMB-98) ter ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji se od 12. aprila 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Druga faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB-95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Sloveniji se od 9. novembra 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Tretja faza deregulacije cen naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji dne 23. septembra 2020 sprejela Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Od 1. oktobra 2020 je v veljali popolna liberalizacija prodajnih cen (brez dajatev) vseh naftnih derivatov.

Gibanja nereguliranih cen naftnih derivatov od takrat ne beležimo, saj so cene javno dostopne na spletni strani goriva.si.

Referenčne cene naftnih derivatov

Podatki referenčnih cen na nacionalnem nivoju Slovenije se na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES v zvezi z obveščanjem o porabniških cenah naftnih derivatov na tedenski ravni poročajo na Evropsko komisijo. Za poročanje je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. 

Aktualne informacije strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov (neosvinčeni motorni bencin 95-oktanski, dizelsko gorivo, UNP, avtoplin, ekstra lahko kurilno olje) na tedenskem nivoju so za vse države članice EU javno objavljene na spletni strani Weekly Oil Bulletin (vsebina v angleškem jeziku).

Statistični podatki cen naftnih derivatov

Statistika strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov (NMB 95, NMB 98, dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, industrijsko kurilno olje, UNP - avtoplin) na nacionalnem nivoju Slovenije je na voljo v časovnih vrstah na letnem in četrtletnem nivoju od leta 2008 dalje. Statistični podatki

Transparentnost obveščanja potrošnikov

Marca 2019 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za potrebe obveščanja potrošnikov o cenah naftnih derivatov vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si, ki prikazuje aktualne veljavne maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji. Ažurne podatke o cenah goriv so naftni distributerji dolžni poročati ministrstvu na podlagi Odredbe o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu.

Transparentno obveščanje potrošnikov o cenah naftnih derivatov potrošnikom omogoča racionalnejše obnašanje pri nakupu goriva. Kakovostno informiranje potrošnikov o cenah ima namreč znatne koristi za kakovosten razvoj konkurence, kar se še posebej odraža pri ponudbi homogenih proizvodov, kamor spadajo pogonska goriva. Večja kot je informiranost potrošnikov, manjša je možnost protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov, kamor spada na primer tiho dogovarjanje o cenah.