GOV.SI

Na področju nadzora cen izvajamo nadzor nad proizvodi in storitvami v strateško pomembnih gospodarskih panogah, kjer še vedno obstaja nevarnost monopolnega oblikovanja cen, in sicer za neosvinčen 95-oktanski motorni bencin in dizelsko gorivo.

Nadzor cen naftnih derivatov

Na področju nadzora cen pripravljamo predloge predpisov ter spremljamo in reguliramo cene, katerih oblikovanje oziroma nadzor je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije. Spremljamo gospodarska in cenovna gibanja v Republiki Sloveniji ter drugih državah Evropske unije in pripravljamo dvoletne načrte uravnavanja reguliranih cen v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in razvoj. Načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2019 in 2020 vključuje cene, ki se oblikujejo na podlagi mehanizmov cen po zakonu.

Višine in strukture cen naftnih derivatov

  • Višina in struktura naftnih derivatov od 10. 9. do 23. 9. 2019

    Drobno-prodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz prodajne cene brez dajatev, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so-proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, trošarine in DDV.
    Analize in raziskave | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakonodaja