Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je junija 2022 zaradi nedelovanja trga cen naftnih derivatov izven avtocest sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero je določila mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina (NMB-95) in osnovnega dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest. Od sredine septembra 2022 je veljavi tudi regulacija cene ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL). Junija 2023 je bila regulacija podaljšana.

Struktura drobnoprodajne cene naftnih derivatov

Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz:

Regulacija drobnoprodajne cene bencinskega in dizelskega goriva

Vlada je sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s katero določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Za naftne derivate, ki jih določa uredba, se štejeta:

 • 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB-95),
 • dizelsko gorivo (osnovno standardno dizelsko gorivo brez dodatkov).

Cena NMB-95 in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja dolar euro (USD/EUR). Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Pri izračunu najvišjih dovoljenih maloprodajnih cen obeh goriv je vključen tudi dodatek za biokomponento, ki se izračunava za vsako gorivo posebej.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Datum veljavnosti Drobnoprodajna cena NMB 95 (evro/liter) Drobnoprodajna cena dizelskega goriva (evro/liter)
od 9. 4. do 22. 4. 2023 1,542 1,542
od 26. 3. do 8. 4. 2024 1,519 1,527
od 12. 3. do 25. 3. 2024 1,491 1,523
od 27. 2. do 11. 3. 2024 1,491 1,523
od 13. 2. do 26. 2. 2024 1,445 1,498
od 30. 1. do 12. 2. 2024 1,411 1,457
od 16. 1. do 29. 1. 2024 1,381 1,415
od 4. 1. do 15. 1. 2024 1,393 1,430
od 19. 12. 2023 do 3. 1. 2024 1,379 1,418
od 5. 12. do 18. 12. 2023 1,421 1,461
od 21. 11. do 4. 12. 2023 1,508 1,544
od 7. 11. do 20. 11. 2023 1,534 1,608
od 24. 10. do 6. 11. 2023 1,536 1,651
od 10. 10. do 23. 10. 2023 1,536 1,651
od 26. 9. do 9. 10. 2023 1,588 1,664
od 12. 9. do 25. 9. 2023 1,551 1,600
od 29. 8. do 11. 9. 2023 1,544 1,572
od 17. 8. do 28. 8. 2023 1,511 1,558
od 1. 8. do 16. 8. 2023 1,511 1,558
od 18. 7. do 31. 7. 2023 1,456 1,504
od 4. 7. do 17. 7. 2023 1,444 1,481
od 20. 6. do 3. 7. 2023 1,424 1,461
od 6. 6. do 19. 6. 2023 1,412 1,432
od 23. 5. do 5. 6. 2023 1,382 1,426
od 9. 5. do 22. 5. 2023 1,390 1,421
od 25. 4. do 8. 5. 2023 1,416 1,441
od 12. 4. do 24. 4. 2023 1,416 1,441
od 28. 3. do 11. 4. 2023 1,374 1,449
od 14. 3. do 27. 3. 2023 1,374 1,504
od 28. 2. do 13. 3. 2023 1,359 1,489
od 14. 2. do 27. 2. 2023 1,355 1,489
od 31. 1. do 13. 2. 2023 1,355 1,529
od 17. 1. do 30. 1. 2023 1,288 1,483
od 4. 1. do 16. 1. 2023 1,276 1,483
od 20. 12. do 3. 1. 2023 1,242 1,467
od 6. 12. do 19. 12. 2022 1,366 1,556
od 22. 11. do 5. 12. 2022 1,464 1,623
od 8. 11. do 21. 11. 2022 1,482 1,718
od 25. 10. do 7. 11. 2022 1,430 1,775
od 11. 10. do 24. 10. 2022 1,414 1,684
od 27. 9. do 10. 10. 2022 1,353 1,603
od 13. 9. do 26. 9. 2022 1,354 1,683
od 30. 8. do 12. 9. 2022 1,491 1,767
od 17. 8. do 29. 8. 2022 1,490 1,641
od 2. 8. do 16. 8. 2022 1,534 1,676
od 19. 7. do 1. 8. 2022 1,620 1,700
od 5. 7. do 18. 7. 2022 1,723 1,808
od 21. 6. do 4. 7. 2022 1,755 1,848

Opomba: Tabela prikazuje zgodovino najvišjih dovoljenih drobnoprodajnih cen neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva od začetka ponovne regulacije z dne 21. junij 2022.

Regulacija drobnoprodajne cene ekstra lahkega kurilnega olja

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je od 21. junija 2023 podaljšan sistem regulacije najvišje dovoljene drobnoprodajne cena ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL), ki velja za maloprodajo v Sloveniji.

Datum veljavnosti Drobnoprodajna cena KOEL (evro/liter)
od 9. 4. do 22. 4. 2023 1,180
od 26. 3. do 8. 4. 2024 1,172
od 12. 3. do 25. 3. 2024 1,170
od 27. 2. do 11. 3. 2024 1,170
od 13. 2. do 26. 2. 2024 1,159
od 30. 1. do 12. 2. 2024 1,111
od 16. 1. do 29. 1. 2024 1,065
od 4. 1. do 15. 1. 2024 1,082
od 19. 12. 2023 do 3. 1. 2024 1,070
od 5. 12. do 18. 12. 2023 1,119
od 21. 11. do 4. 12. 2023 1,132
od 7. 11. do 20. 11. 2023 1,195
od 24. 10. do 6. 11. 2023 1,233
od 10. 10. do 23. 10. 2023 1,233
od 26. 9. do 9. 10. 2023 1,249
od 12. 9. do 25. 9. 2023 1,181
od 29. 8. do 11. 9. 2023 1,156
od 17. 8. do 28. 8. 2023 1,144
od 1. 8. do 16. 8. 2023 1,130
od 18. 7. do 31. 7. 2023 1,081
od 4. 7. do 17. 7. 2023 1,060
od 20. 6. do 3. 7. 2023 1,040
od 6. 6. do 19. 6. 2023 1,020
od 23. 5. do 5. 6. 2023 1,010
od 9. 5. do 22. 5. 2023 1,001
od 25. 4. do 8. 5. 2023 1,022
od 12. 4. do 24. 4. 2023 1,033
od 28. 3. do 11. 4. 2023 1,043
od 14. 3. do 27. 3. 2023 1,097
od 28. 2. do 13. 3. 2023 1,078
od 14. 2. do 27. 2. 2023 1,083
od 31. 1. do 13. 2. 2023 1,151
od 17. 1. do 30. 1. 2023 1,115
od 4. 1. do 16. 1. 2023 1,115
od 20. 12. do 3. 1. 2023 1,095
od 6. 12. do 19. 12. 2022 1,192
od 22. 11. do 5. 12. 2022 1,306
od 8. 11. do 21. 11. 2022 1,401
od 25. 10. do 7. 11. 2022 1,459
od 11. 10. do 24. 10. 2022 1,367
od 27. 9. do 10. 10. 2022 1,287
od 13. 9. do 26. 9. 2022 1,366

Opomba: Tabela prikazuje najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji od 13. septembra 2022.

Prihranki državljanov zaradi določitve najvišjih drobnoprodajnih cen pogonskih goriv in kurilnega olja

Za liter NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju potrebno plačati 1,542 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 77,10 evra. Če ne bi regulirali cen, bi po naših ocenah bilo potrebno za liter NMB 95 odšteti okoli 1,604 evra na liter. Potrošnik pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 privarčuje 3,10 evra.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,542 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 77,10 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah bilo potrebno za liter dizla odšteti okoli 1,617 evra na liter. Potrošnik pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla prihrani 3,75 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem obdobju potrebno plačati 1,18 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1180 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti 1,278 evra na liter. Potrošnik pri 1.000-litrskem rezervoarju privarčuje 98 evrov.

Trošarina in marže za energente

Od 12. marca 2024 dalje trošarina za:

 • neosvinčeni bencin znaša 0,45824 evra na liter,
 • plinsko olje za pogon (dizel) znaša 0,42538 evra na liter,
 • za plinsko olje za ogrevanje (KOEL) znaša 0,15085 evra na liter.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in od 27. februarja 2024 dalje lahko znašajo največ:

 • 0,0783 evra za liter dizelskega goriva,
 • 0,0794 evra za liter NMB-95,
 • 0,0800 evra za liter kurilnega olja KOEL. 

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in s prilagajanjem trošarin zasleduje zaveze na področju doseganja okoljskih ciljev, naslavlja pa tudi gospodarske razmere in ekonomske cilje države. Hkrati pa si glede na trenutne razmere, ki so povezane z visoko inflacijo, ob zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti prizadeva tudi za ohranjanje čim nižjih maloprodajnih cen. 

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Dne 9. 5. 2023 je bila ob uveljavitvi novega 14-dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov ponovno uvedena obveznost plačila okoljske dajatve CO2 za določena fosilna goriva (bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje). 

Vrednosti obdavčitve s CO2 dajatvijo za naftne derivate za:

 • neosvinčen bencin znaša 0,03979 evra na liter,
 • plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) znaša 0,04671 evra na liter,
 • plinsko olje za ogrevanje (KOEL) znaša 0,04671 evra na liter.

Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. januarja 2007 do konca regulacije

 • Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. januarja 2007 do konca regulacije

  Ukrepi kontrole cen, ki so predvideni v Zakonu o kontroli cen, so izredne narave in naj bi trajali največ eno leto, v utemeljenih primerih pa se lahko ukrep obnovi, vendar morajo hkrati državni organi storiti vse, da se ukrep odpravi. Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov so se v Republiki Sloveniji od leta 1999 do konca septembra 2020 določale s strani države na podlagi vsakokratno veljavne Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. V skladu z uredbo so se cene naftnih derivatov spreminjale na vsakih 14 dni.
  Seznami in evidence

Liberalizacija cen naftnih derivatov

Prva faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 98 ali več-oktanskega (NMB-98) ter ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji se od 12. aprila 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Druga faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB-95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Sloveniji se od 9. novembra 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Tretja faza deregulacije cen naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji dne 23. septembra 2020 sprejela Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Od 1. oktobra 2020 je v veljali popolna liberalizacija prodajnih cen (brez dajatev) vseh naftnih derivatov.

Gibanja nereguliranih cen naftnih derivatov od takrat ne beležimo, saj so cene javno dostopne na spletni strani goriva.si.

Ponovna regulacije cen naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je v letu 2022 zaradi spremenjenih razmer na trgu ponovno določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja.

Referenčne cene naftnih derivatov

Podatki referenčnih cen na nacionalnem nivoju Slovenije se na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES v zvezi z obveščanjem o porabniških cenah naftnih derivatov na tedenski ravni poročajo na Evropsko komisijo. Za poročanje je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. 

Aktualne informacije strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov (neosvinčeni motorni bencin 95-oktanski, dizelsko gorivo, UNP, avtoplin, ekstra lahko kurilno olje) na tedenskem nivoju so za vse države članice EU javno objavljene na spletni strani Weekly Oil Bulletin (vsebina v angleškem jeziku).

Statistični podatki cen naftnih derivatov

Statistika strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov (NMB 95, NMB 98, dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, industrijsko kurilno olje, UNP - avtoplin) na nacionalnem nivoju Slovenije je na voljo v časovnih vrstah na letnem in četrtletnem nivoju od leta 2008 dalje. Statistični podatki

Transparentnost obveščanja potrošnikov

Marca 2019 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za potrebe obveščanja potrošnikov o cenah naftnih derivatov vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si, ki prikazuje aktualne veljavne maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji. Ažurne podatke o cenah goriv so naftni distributerji dolžni poročati ministrstvu na podlagi Odredbe o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu.

Transparentno obveščanje potrošnikov o cenah naftnih derivatov potrošnikom omogoča racionalnejše obnašanje pri nakupu goriva. Kakovostno informiranje potrošnikov o cenah ima namreč znatne koristi za kakovosten razvoj konkurence, kar se še posebej odraža pri ponudbi homogenih proizvodov, kamor spadajo pogonska goriva. Večja kot je informiranost potrošnikov, manjša je možnost protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov, kamor spada na primer tiho dogovarjanje o cenah.