Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je 23. septembra 2020 na 33. redni seji sprejela Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku veljavnosti obstoječe uredbe, s katero je regulirala ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, ni več potreben. Cene vseh naftnih derivatov so tako od 1. oktobra 2020 liberalizirane in se prosto določajo na trgu.

Ukrepi kontrole cen, ki so predvideni v Zakonu o kontroli cen, so izredne narave in naj bi trajali največ eno leto, v utemeljenih primerih pa se lahko ukrep obnovi, vendar morajo hkrati državni organi storiti vse, da se ukrep odpravi. Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov so se v Republiki Sloveniji od leta 1999 določale s strani države na podlagi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

V letu 2016 se je vlada odločila za postopno liberalizacijo reguliranih cen naftnih derivatov. Maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina 98 ali več oktanskega in kurilnega olja so se od 9. aprila 2016 oblikovale prosto na trgu, od 9. novembra 2016 pa so se na avtocestah in hitrih cestah prosto oblikovale cene vseh naftnih derivatov. Vlada Republike Slovenije je tako 23. septembra 2020 storila še zadnji korak in sprejela odločitev, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben.

Marca 2019 je, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, za potrebe obveščanja potrošnikov o cenah naftnih derivatov vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si, ki prikazuje veljavne maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji. Ažurne podatke o cenah goriv so naftni distributerji dolžni poročati ministrstvu na podlagi Odredbe o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu.

Transparentno obveščanje potrošnikov o cenah naftnih derivatov potrošnikom omogoča racionalnejše obnašanje pri nakupu goriva. Kakovostno informiranje potrošnikov o cenah ima namreč znatne koristi za kakovosten razvoj konkurence, kar se še posebej odraža pri ponudbi homogenih proizvodov, kamor spadajo pogonska goriva. Večja kot je informiranost potrošnikov, manjša je možnost protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov, kamor spada na primer tiho dogovarjanje o cenah.

Zgodovina cen naftnih derivatov

Cene naftnih derivatov za obdobje od 22. septembra 2020 do 30. septembra 2020
Vrsta derivata Neosvinčen 95-oktanski bencin
(v evrih)
Dizelsko gorivo
(v evrih)
Drobnoprodajna cena za liter 1,000 1,000
Prodajna cena brez dajatev 0,3864 0,367390
Trošarina 0,37701 0,38767
Taksa CO2 0,03979 0,04671
Dodatek za zagotavljanje prihrankov energije 0,00736 0,008
Prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije 0,00911 0,0099
Davek na dodano vrednost 0,18033 0,18033