Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je junija 2022 zaradi nedelovanja trga cen naftnih derivatov izven avtocest sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero je določila mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina (NMB-95) in osnovnega dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest. Od sredine septembra 2022 je veljavi tudi regulacija cene ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL). Junija 2023 je bila regulacija podaljšana.

Struktura cene naftnih derivatov

Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz:

Določena najvišja dovoljena drobnoprodajna cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva

Vlada je sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s katero določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Cena neosvinčenega 95- oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja dolar euro (USD/EUR). Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Pri izračunu najvišjih dovoljenih maloprodajnih cen se upošteva tudi dodatek za biokomponento pri gorivu NMB 95 in dizelskem gorivu – ta se izračunava za vsako gorivo posebej.

Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo. Za dizelsko gorivo se šteje osnovno dizelsko gorivo brez dodatkov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Datum veljavnosti cene Drobnoprodajna cena NMB 95 (evro/liter) Drobnoprodajna cena dizelskega goriva (evro/liter)
od 26. 9. do 9. 10 2023 1,588 1,664
od 12. 9. do 25. 9. 2023 1,551 1,6
od 29. 8. do 11. 9. 2023 1,544 1,572
od 17. 8. do 28. 8. 2023 1,511 1,558
od 1. 8. do 16. 8. 2023 1,511 1,558
od 18. 7. do 31. 7. 2023 1,456 1,504
od 4. 7. do 17. 7. 2023 1,444 1,481
od 20. 6. do 3. 7. 2023 1,424 1,461
od 6. 6. do 19. 6. 2023 1,412 1,432
od 23. 5. do 5. 6. 2023 1,382 1,426
od 9. 5. do 22. 5. 2023 1,390 1,421
od 25. 4. do 8. 5. 2023 1,416 1,441
od 12. 4. do 24. 4. 2023 1,416 1,441
od 28. 3. do 11. 4. 2023 1,374 1,449
od 14. 3. do 27. 3. 2023 1,374 1,504
od 28. 2. do 13. 3. 2023 1,359 1,489
od 14. 2. do 27. 2. 2023 1,355 1,489
od 31. 1. do 13. 2. 2023 1,355 1,529
od 17. 1. do 30. 1. 2023 1,288 1,483
od 4. 1. do 16. 1. 2023 1,276 1,483
od 20. 12. do 3. 1. 2023 1,242 1,467
od 6. 12. do 19. 12. 2022 1,366 1,556
od 22. 11. do 5. 12. 2022 1,464 1,623
od 8. 11. do 21. 11. 2022 1,482 1,718
od 25. 10. do 7. 11. 2022 1,430 1,775
od 11. 10. do 24. 10. 2022 1,414 1,684
od 27. 9. do 10. 10. 2022 1,353 1,603
od 13. 9. do 26. 9. 2022 1,354 1,683
od 30. 8. do 12. 9. 2022 1,491 1,767
od 17. 8. do 29. 8. 2022 1,490 1,641
od 2. 8. do 16. 8. 2022 1,534 1,676
od 19. 7. do 1. 8. 2022 1,620 1,700
od 5. 7. do 18. 7. 2022 1,723 1,808
od 21. 6. do 4. 7. 2022 1,755 1,848

Opomba: Tabela prikazuje zgodovino najvišjih dovoljenih drobnoprodajnih cen neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva od začetka ponovne regulacije z dne 21. junij 2022.

Ponovna regulacija drobnoprodajne cene ekstra lahkega kurilnega olja

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je od 21. junija 2023 podaljšana regulirana najvišja dovoljena maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL).

Datum veljavnosti cene Drobnoprodajna cena KOEL (evro/liter)
od 26. 9. 2023 do 9. 10. 2023 1,249
od 12. 9. 2023 do 25. 9. 2023 1,181
od 29. 8. 2023 do 11. 9. 2023 1,156
od 17. 8. 2023 do 28. 8. 2023 1,144
od 1. 8. 2023 do 16. 8. 2023 1,130
od 18. 7. 2023 do 31. 7. 2023 1,081
od 4. 7. 2023 do 17. 7. 2023 1,060
od 20. 6. 2023 do 3. 7. 2023 1,040
od 6. 6. 2023 do 19. 6. 2023 1,020
od 23. 5. 2023 do 5. 6. 2023 1,010
od 9. 5. 2023 do 22. 5. 2023 1,001
od 25. 4. 2023 do 8. 5. 2023 1,022
od 12. 4. 2023 do 24. 4. 2023 1,033
od 28. 3. 2023 do 11. 4. 2023 1,043
od 14. 3. 2023 do 27. 3. 2023 1,097
od 28. 2. 2023 do 13. 3. 2023 1,078
od 14. 2. 2023 do 27. 2. 2023 1,083
od 31. 1. 2023 do 13. 2. 2023 1,151
od 17. 1. 2023 do 30. 1. 2023 1,115
od 4. 1. 2023 do 16. 1. 2023 1,115
od 20. 12. 2022 do 3. 1. 2023 1,095
od 6. 12. 2022 do 19. 12. 2022 1,192
od 22. 11. 2022 do 5. 12. 2022 1,306
od 8. 11. 2022 do 21. 11. 2022 1,401
od 25. 10. 2022 do 7. 11. 2022 1,459
od 11. 10. 2022 do 24. 10. 2022 1,367
od 27. 9. 2022 do 10. 10. 2022 1,287
od 13. 9. 2022 do 26. 9. 2022 1,366

Opomba: Tabela prikazuje najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji od 13. septembra 2022.

Prihranki državljanov zaradi določitve najvišjih drobnoprodajnih cen pogonskih goriv in kurilnega olja

Za liter NMB 95 bo ob spremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,41349 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,588 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 79,4 evra. Če ne bi znižali trošarine in regulirali cen NMB 95 bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,645 evra na liter. Potrošnik pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 privarčuje 2,85 evra.

Liter dizla bo ob spremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,38277 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,664 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 83,2 evra. Če ne bi znižali trošarine, regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,803 evra na liter. Potrošnik pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla prihrani 6,95 evra.

Za liter kurilnega olja bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,07875 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,249 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.249 evrov (brez prevoza). Če ne regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,430 evra na liter. Potrošnik pri 1.000-litrskem rezervoarju privarčuje 181 evrov.

Trošarina in marže za energente

Od 17. avgusta 2023 znaša trošarina za neosvinčeni bencin 0,41349 evra na liter, za plinsko olje za pogon (dizel) 0,38277 evra na liter in za plinsko olje za ogrevanje (KOEL) 0,07875 evra na liter.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, brez da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije.

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Dne 9. 5. 2023 je bila ob uveljavitvi novega 14-dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih deriavatov ponovno uvedena obveznost plačila okoljske dajatve CO2 za določena fosilna goriva (bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje). 

Vrednosti obdavčitve s CO2 dajatvijo za naftne derivate znaša za neosvinčen bencin 0,03979 evra na liter, za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) in plinsko olje za ogrevanje (KOEL) pa 0,04671 evra na liter.

Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. januarja 2007 do konca regulacije

  • Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. januarja 2007 do konca regulacije

    Ukrepi kontrole cen, ki so predvideni v Zakonu o kontroli cen, so izredne narave in naj bi trajali največ eno leto, v utemeljenih primerih pa se lahko ukrep obnovi, vendar morajo hkrati državni organi storiti vse, da se ukrep odpravi. Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov so se v Republiki Sloveniji od leta 1999 do konca septembra 2020 določale s strani države na podlagi vsakokratno veljavne Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. V skladu z uredbo so se cene naftnih derivatov spreminjale na vsakih 14 dni.
    Seznami in evidence

Liberalizacija cen naftnih derivatov

Prva faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 98 ali več-oktanskega (NMB-98) ter ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji se od 12. aprila 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Druga faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB-95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Sloveniji se od 9. novembra 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Tretja faza deregulacije cen naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji dne 23. septembra 2020 sprejela Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Od 1. oktobra 2020 je v veljali popolna liberalizacija prodajnih cen (brez dajatev) vseh naftnih derivatov.

Gibanja nereguliranih cen naftnih derivatov od takrat ne beležimo, saj so cene javno dostopne na spletni strani goriva.si.

Ponovna regulacije cen naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je v letu 2022 zaradi spremenjenih razmer na trgu ponovno določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja.

Referenčne cene naftnih derivatov

Podatki referenčnih cen na nacionalnem nivoju Slovenije se na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES v zvezi z obveščanjem o porabniških cenah naftnih derivatov na tedenski ravni poročajo na Evropsko komisijo. Za poročanje je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. 

Aktualne informacije strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov (neosvinčeni motorni bencin 95-oktanski, dizelsko gorivo, UNP, avtoplin, ekstra lahko kurilno olje) na tedenskem nivoju so za vse države članice EU javno objavljene na spletni strani Weekly Oil Bulletin (vsebina v angleškem jeziku).

Statistični podatki cen naftnih derivatov

Statistika strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov (NMB 95, NMB 98, dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, industrijsko kurilno olje, UNP - avtoplin) na nacionalnem nivoju Slovenije je na voljo v časovnih vrstah na letnem in četrtletnem nivoju od leta 2008 dalje. Statistični podatki

Transparentnost obveščanja potrošnikov

Marca 2019 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za potrebe obveščanja potrošnikov o cenah naftnih derivatov vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si, ki prikazuje aktualne veljavne maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji. Ažurne podatke o cenah goriv so naftni distributerji dolžni poročati ministrstvu na podlagi Odredbe o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu.

Transparentno obveščanje potrošnikov o cenah naftnih derivatov potrošnikom omogoča racionalnejše obnašanje pri nakupu goriva. Kakovostno informiranje potrošnikov o cenah ima namreč znatne koristi za kakovosten razvoj konkurence, kar se še posebej odraža pri ponudbi homogenih proizvodov, kamor spadajo pogonska goriva. Večja kot je informiranost potrošnikov, manjša je možnost protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov, kamor spada na primer tiho dogovarjanje o cenah.