Skoči do osrednje vsebine

Pomorske karte vsebujejo vse podatke, potrebne za varno plovbo. Kot vir informacij za varno plovbo lahko služijo le ažurne pomorske karte in publikacije, zato je njihovo vzdrževanje pomembna stalna naloga hidrografskega urada.

Pomorske karte delimo na papirnate, rastrske in vektorske (elektronske) karte. Na pomorskih kartah so vrisane čeri, plitvine, potopljeni objekti, nevarni za površinsko ali podvodno plovbo, vpisane so globine, prikazani pa so tudi vsi objekti, ki omogočajo varno plovbo in objekti za nočno ali dnevno orientacijo, kot so boje (svetleče, nesvetleče, boje za privez), svetilniki, obalne in pristaniške luči, pristanišča in marine. Označena pa so tudi območja, kjer je plovba prepovedana ali otežena (vzgajališča školjk, rib in tudi podvodni rezervati). Poleg svetilnikov, obalnih luči in svetlečih boj je vpisana tudi karakteristika luči za vsak objekt posebej.

Doba digitalizacije je tudi v primeru pomorskih kart omogočila, da vedno bolj prihaja v ospredje uporaba elektronskih kart v ECDIS sistemih, saj vsebujejo dodatne informacije, ki jih papirnate in rastrske karte ne. Kljub temu so papirnate karte po pravilih Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) še vedno zahteven in s tem nepogrešljiv del opreme na plovilih v primeru odpovedi informacijskega sistema za prikazovanje elektronskih kart (ECDIS).

Za izdelavo slovenskih pomorskih kart in publikacij z naslovom Sistem pomorskih oznak, Kartografski ključ znakov in krajšav na slovenskih pomorskih kartah in Popis objektov za navigacijo, je zadolženo ministrstvo pristojno za pomorstvo v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije.

Slovenske pomorske karte

Morska območja Republike Slovenije

Morska območja Republike Slovenije so razvrščena v naslednje kategorije:
»Območje B« - morsko območje, katerega zemljepisne koordinate niso nikoli več kot 20 milj oddaljene od linije obale v skladu s srednjo višino plime, vendar je zunaj območij C in D
»Območje C« - morsko območje, katerega zemljepisne koordinate niso nikoli več kot 5 milj oddaljene od linije obale v skladu s srednjo višino plime, vendar je zunaj območja D
»Območje D« - morsko območje, katerega zemljepisne koordinate niso nikoli več kot 3 milje oddaljene od linije obale v skladu s srednjo višino plime.

Morska območja Republike Slovenije

Morska območja Republike Slovenije | Avtor: Ministrstvo za infrastrukturo

Slovenski višinski sistem na morju

S tehničnimi zahtevami se določa državni globinski referenčni sistem, s parametri za implementacijo Slovenskega višinskega sistema 2010 na morju. Globinski referenčni sistem določa, da je referenčna gladina morja za določitev hidrografskega datuma srednji nivo morja, ki je izračunan iz 18,6 let dolgega niza opazovanj na mareografski postaji v Kopru in se nanaša na epoho 10. 10. 2010. Na ta nivo se nanaša tudi preračun nivoja srednjih nižjih nizkih vod živih morskih men, ki je pomemben za hidrografsko izmero globin in za vris le teh na pomorske karte.