GOV.SI

Direkcija za infrastrukturo

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Aktualno

  • Popolna zapora na cesti Dvor–Soteska zaradi gradnje vodovoda na strmi brežini nad cesto

    Zaradi gradnje vodovoda nad regionalno cesto R1-216/1176 Dvor–Soteska med km 2,200 in km 5,470, je zaradi zagotavljanja prometne varnosti potrebna popolna zapora ceste.

  • Zaradi sanacije podpornega zidu sprememba prometnega režima na cesti čez Vršič

    Trasa regionalne ceste R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič, ki poteka čez najvišji slovenski cestni prelaz Vršič (1.611 m) ima 50 serpentin, od tega jih je 24 na kranjskogorski strani in 26 na trentarski strani. Zaporedje serpentin je dinamično, vzdolž ceste je zato vrsta podpornih in opornih konstrukcij. Zaradi lege v gorskem svetu je cesta tekom celega leta izpostavljena vrsti vremenskih vplivov, ogrožajo jo skalni podori, hudourniki, vetrolomi, usadi in plazovi, kar vse vpliva tudi na objekte, tudi oporne in podporne konstrukcije.

  • V uporabi nov podvoz v Poljčanah

    Danes je bil sproščen promet skozi novi podvoz v Poljčanah, ki je bil zgrajen v okviru nadgradnje železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica.