Skoči do osrednje vsebine

Direkcija za infrastrukturo

 • Domžale, 26. maj 2022 – danes je Direkcija za infrastrukturo na železniški postaji Domžale podpisala pogodbo za izvedbo nadgradnje železniške postaje Domžale v višini 13.902.801,54 EUR, rok izvedbe je 12 mesecev od uvedbe v delo.

 • V okviru nadgradnje vozlišča Pragersko potekajo gradbena dela na tirni infrastrukturi, objektih, podhodu za pešce in podvozu.

 • Ob nadgradnji javne železniške infrastrukture na Direkciji za infrastrukturo posebno pozornost posvečamo zagotavljanju višje ravni prometne varnosti, kamor sodijo tudi ureditve nivojskih prehodov. V letu 2021 je bilo v okviru nadgradenj prog in samostojnih projektov urejenih 27 križanj cest z železnico, ki so bili prej označeni samo z Andrejevim križem, od tega je bilo 24 ukinjenih in 3 zavarovani z avtomatsko zapornico. Na železniškem odseku med Pesnico in Šentiljem ni več nobenega prehoda označenega z Andrejevim križem.

Aktualno

 • Prejeta ponudba za projektiranje novega železniškega postajališča Zbelovo

  Dne 7. 3. 2022 je bil na portalu javnih naročil objavljen razpis za izdelavo izvedbenega načrta za gradnjo novega železniškega postajališča Zbelovo. Do roka za oddajo ponudb, ki je bil danes ob 10. uri, je prispela samo ponudba podjetja KO-BIRO d. o. o. v vrednosti 238.073,24 evra. Sledi pregled ponudbe.

 • Betonirani že dve tretjini viadukta Pesnica

  Prejšnji četrtek, 17. marca 2022, je bilo izvedeno peto betoniranje prekladne konstrukcije viadukta Pesnica. Do zaključka betoniranja bodo izvedene še štiri betonaže.

 • Dela v predoru Pekel v teku, izveden preboj reševalnega rova

  Izkopna dela v predoru Pekel potekajo iz severne in južne strani, iz severne strani je izkopane 988 m kalote, iz južne strani pa 93 m. Od skupne izkopne dolžine predora, ki znaša 1530 m, je treba izkopati še približno 450 m.