GOV.SI

Direkcija za infrastrukturo

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

  • Trasa regionalne ceste R1-206 Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič, ki poteka čez najvišji slovenski cestni prelaz Vršič (1.611 m) ima 50 serpentin, od tega jih je 24 na kranjskogorski strani in 26 na trentarski strani. Zaporedje serpentin je dinamično, vzdolž ceste je zato vrsta podpornih in opornih konstrukcij. Zaradi lege v gorskem svetu je cesta tekom celega leta izpostavljena vrsti vremenskih vplivov, ogrožajo jo skalni podori, hudourniki, vetrolomi, usadi in plazovi, kar vse vpliva tudi na objekte, tudi oporne in podporne konstrukcije.

  • Danes je bil sproščen promet skozi novi podvoz v Poljčanah, ki je bil zgrajen v okviru nadgradnje železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica.

  • Dela na cesti med Godovičem in Idrijo, kjer je predvidena izgradnja galerije Zala, za katera je bila potrebna popolna zapora ceste, so zaključena.

Aktualno