GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na tej strani so objavljene vse javne objave Direkcije za infrastrukturo.

Razpisno dokumentacijo javnih naročil objavljamo na portalu DRSI in jo sestavljajo "Specifikacija naročila s ponudbenim predračunom ali popisom del", kjer je opredeljena vsebina naročila, "Navodila za pripravo ponudbe", kjer so določena pravila za izdelavo, oddajo in izbor ponudb ter vzorec pogodbene dokumentacije. Dokumentacija javnih naročil, ki niso več aktualna, je dostopna v arhivu.

Pri pripravi razpisne dokumentacije se praviloma uporabljajo standardni vzorci dokumentacije, ki so prirejeni najpogostejšim naročilom direkcije.

 

Zbirka javnih objav
Naziv Datum objave Rok prijave
1. 7. 2019
20. 8. 2019
12. 7. 2019
27. 8. 2019
7. 6. 2019
20. 8. 2019
15. 7. 2019
21. 8. 2019
22. 7. 2019
21. 8. 2019
12. 7. 2019
19. 8. 2019
2. 8. 2019
27. 8. 2019
15. 7. 2019
19. 8. 2019
12. 7. 2019
19. 8. 2019
8. 8. 2019
21. 8. 2019
6. 8. 2019
6. 9. 2019
13. 6. 2019
26. 8. 2019
14. 8. 2019
2. 9. 2019
14. 8. 2019
2. 9. 2019
14. 8. 2019
2. 9. 2019
13. 6. 2019
20. 8. 2019