Skoči do osrednje vsebine

Oddaja merilne opreme v občasno uporabo

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, na podlagi 67. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) oddaja v občasno uporabo merilni opremi in zainteresirane pravno poslovne uporabnike vabi, da oddajo vloge.