Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Teme

 • Železniška infrastruktura

  Javna železniška infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture 1.207,7 kilometrov železniških prog je pristojna Direkcija za infrastrukturo. Upravljavec javne železniške infrastrukture je podjetje Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o.

 • Varnost v železniškem prometu

  Varnost v železniškem prometu ureja Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP), ki določa tudi pogoje za zagotovitev varnega in urejenega železniškega prometa.
  Varnost v železniškem prometu je tudi pomemben del celovite prometne varnosti, saj ima zaradi večkratnih križanj cest z železnico tudi vpliv na varnost v cestnem prometu.

 • Cestna infrastruktura

  V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih občin.

 • Vzdrževanje cest

  Cestna infrastruktura je poleg voznika in vozila eden izmed dejavnikov, ki imajo znaten vpliv na zagotavljanje prometne varnosti. Poleg ustrezne vozne površine cestna infrastruktura zajema tudi prometno vodenje in vidnost prometne signalizacije, kar se v skladu z zakonskimi obveznostmi zagotavlja v okviru rednega vzdrževanja, varstva cest in prometne varnosti.

 • Varnost v cestnem prometu

  Prometna varnost je eden najpomembnejših vidikov cestnega prometa. Od stopnje varnostni prometa na cesti je odvisna kakovost življenja vseh državljank in državljanov.

 • Informacije in usmeritve strokovni javnosti na področju cestne infrastrukture

  Slovensko cestno omrežje obsega okrog 39.000 cest kilometrov cest, od tega je nekaj manj kot 6.000 kilometrov glavnih in regionalnih cest, ki so v upravljanju Direkcije za infrastrukturo.

Projekti

Iskalnik