Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Cestna infrastruktura

  V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih občin.

 • Vzdrževanje cest

  Vzdrževanje cest, ki zajema vrsto opravil, je za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti izrednega pomena. V okviru vzdrževanja se skrbi za vozne površine, omogoča prevoznost, vzdržuje ustrezno stanje obcestnega sveta (preglednost, nevarnost padajočega kamenja, in podobno), nadzira stanje prometne signalizacije, obnavlja talne obeležbe, ureja ustrezno odvodnjavanje. Posebne intervencijske skupine, ki odpravljajo posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi so tudi del ekip vzdrževalcev, ki tako kot ostale za državo pomembne službe, zagotavljajo 24 urno dežurstvo.

 • Varnost v cestnem prometu

  Prometna varnost je eden najpomembnejših vidikov cestnega prometa. Od stopnje varnostni prometa na cesti je odvisna kakovost življenja vseh državljank in državljanov.

 • Kolesarska infrastruktura

  Po zgledu drugih evropskih držav je Slovenija intenzivno pristopila k ureditvi krovnega državnega kolesarskega omrežja, kot enega izmed stebrov trajnostne mobilnosti.

 • Železniška infrastruktura

  Javna železniška infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture 1207,7 kilometra železniških prog je pristojna Direkcija za infrastrukturo. Upravljavec javne železniške infrastrukture je podjetje Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o.

 • Varnost v železniškem prometu

  Varnost je najpomembnejši vidik železniškega prometa. Prizadevamo si, da zagotavljamo varno in urejeno železniško infrastrukturo, varen železniški promet pa je obenem pomemben del celovite prometne varnosti, saj ima zaradi večkratnih križanj cest z železnico vpliv tudi na varnost v cestnem prometu.

 • Dejanska raba zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture

  Dejanska raba zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture pomeni dejansko uporabo pozidanih zemljišč, na katerih so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega cestnega in javnega železniškega prometa, ter zemljišč, potrebnih za uporabo teh objektov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja določeno vrsto javne ceste, oziroma z zakonom, ki ureja železniški promet.

 • Informacije in usmeritve strokovni javnosti na področju cestne infrastrukture

  Slovensko cestno omrežje obsega okrog 39.000 cest kilometrov cest, od tega je nekaj manj kot 6.000 kilometrov glavnih in regionalnih cest, ki so v upravljanju Direkcije za infrastrukturo.

Projekti