Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja železniškega odseka na državni meji Hrvaška-Slovenija: Dobova - Zidani Most - priprava projektne dokumentacije za medpostajne odseke

Projekt za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za nadgradnjo medpostajnih odsekov železniške proge na državni meji Hrvaška - Slovenija: Dobova-Zidani Most je prejel sredstva v okviru razpisa Instrument za povezovanje Evrope 2020.

V okviru projekta bo sofinancirana projektna dokumentacija za nadgradnjo medpostajnih odsekov železniške proge na državni meji Hrvaška - Slovenija: Dobova-Zidani Most do nivoja izvedbenih načrtov in projektno vodenje. Predvideno je tudi projektiranje protihrupnih ukrepov.