Skoči do osrednje vsebine

Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture in digitalizacija prometa

V sklopu Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) bo Ministrstvo za infrastrukturo sodelovalo pri naložbah v železniški, cestni in pomorski promet. S pomočjo načrtovanih ukrepov bomo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast ter se spopadli z izzivi zelenega in digitalnega prehoda.

Cilj teh naložb je spodbujati uporabo železniškega potniškega in tovornega prometa, digitalna preobrazba cestnega prometa ter harmonizacija informacijskih sistemov v pomorskem prometu. 

C1K4 – Komponenta Trajnostna mobilnost: naložba "Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture"

Cilj projektov, ki so predvideni v okviru naložbe, je spodbujati železniški promet in povezljivost z mestnimi središči. Izvedeni projekti bodo izboljšali dostopnost železniških postaj za širše prebivalstvo, vključno z invalidi.

Izbrani projekti bodo izboljšali prevozne storitve za potniški in tovorni promet, in sicer z izvedbo naslednjih projektov:

Pristojni za izvedbo:  Ministrstvo za infrastrukturo in
Izvajalec ukrepa in končni prejemnik sredstev: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Vrednost naložbe je ocenjena na 574,49 milijonov evrov z vključenim DDV, od tega predvidoma 284,10 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

C1K4 – Komponenta Trajnostna mobilnost: naložba "Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture"

Gre za naložbene projekte za digitalizacijo cestnega prometa, ki bodo zagotovili interoperabilnost, učinkovitejše upravljanje in izboljšanje varnosti. Cilj naložbe je zagotavljati zanesljive informacije o prometnem sistemu, da se izboljšata pridobivanje in izmenjava prometnih podatkov o stanju prometne infrastrukture in gibanju vozil v realnem času. 

Naložba med drugim obsega nadgradnjo optičnega omrežja in nakup cestnih detektorjev za zbiranje podatkov o prometu v realnem času, vključno s simulacijskim orodjem za načrtovanje, nadzor in napovedovanje prometa na avtocestnem omrežju ter aplikativnimi orodji za uporabnike. Z omogočanjem prilagajanja omejitev hitrosti v realnem času se pričakuje, da bo lahko upravljavec prometa preprečil nesreče in zastoje ter zmanjšal emisije.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za infrastrukturo
Končni prejemniki sredstev: DARS.

Vrednost naložbe je ocenjena na 33,43 milijonov evrov z vključenim DDV, od tega predvidoma 20,05 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. V okviru prilagoditve NOO predlagano je črtanje projekta Digitalizacija železniškega prometa in posledično znižanje sredstev za 8 milijonov evrov.

Pomorsko okno

Ta naložba je del skupine naložb "Modernizacija digitalnega okolja javne uprave". V okviru te naložbe bo vzpostavljen digitalni informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor, kar bo zmanjšalo upravno breme v pomorskem prevozu z zagotavljanjem poenostavljenih, digitaliziranih in usklajenih postopkov poročanja za ladje ob postanku v pristaniščih EU.

Naložba bo dokončana predvidoma do 30. junija 2026. 

Resorno pristojno ministrstvo: Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za infrastrukturo
Izvajalec ukrepa in končni prejemnik sredstev: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.