Skoči do osrednje vsebine

Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture in digitalizacija prometa

V sklopu Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) bo Ministrstvo za infrastrukturo sodelovalo pri naložbah v železniški in cestni promet. S pomočjo načrtovanih ukrepov bomo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast ter se spopadli z izzivi zelenega in digitalnega prehoda.

Cilj teh naložb je spodbujati uporabo železniškega potniškega in tovornega prometa ter digitalna preobrazba cestnega prometa. 

C1K4 – Komponenta Trajnostna mobilnost: naložba "Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture"

Cilj projektov, ki so predvideni v okviru naložbe, je spodbujati železniški promet in povezljivost z mestnimi središči. Izvedeni projekti bodo izboljšali dostopnost železniških postaj za širše prebivalstvo, vključno z invalidi.

Izbrani projekti bodo izboljšali prevozne storitve za potniški in tovorni promet, in sicer z izvedbo naslednjih projektov:

Nosilni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Izvajalec ukrepa in končni prejemnik sredstev: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Vrednost naložbe je ocenjena na 765,9 milijona evrov brez DDV, od tega predvidoma 688,6 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

C1K4 – Komponenta Trajnostna mobilnost: naložba "Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture"

Gre za naložbene projekte za digitalizacijo cestnega prometa, ki bodo zagotovili interoperabilnost, učinkovitejše upravljanje in izboljšanje varnosti. Cilj naložbe je zagotavljati zanesljive informacije o prometnem sistemu, da se izboljšata pridobivanje in izmenjava prometnih podatkov o stanju prometne infrastrukture in gibanju vozil v realnem času. 

Naložba med drugim obsega nadgradnjo optičnega omrežja in nakup cestnih detektorjev za zbiranje podatkov o prometu v realnem času, vključno s simulacijskim orodjem za načrtovanje, nadzor in napovedovanje prometa na avtocestnem omrežju ter aplikativnimi orodji za uporabnike. Z omogočanjem prilagajanja omejitev hitrosti v realnem času se pričakuje, da bo lahko upravljavec prometa preprečil nesreče in zastoje ter zmanjšal emisije.

Nosilni organ in izvajalec ukrepa: Ministrstvo za infrastrukturo
Končni prejemnik sredstev: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.)

Vrednost naložbe je ocenjena na 19,4 milijona evrov brez DDV, od tega predvidoma 12,05 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.