Skoči do osrednje vsebine

Vgradnja ERTMS/ETCS na progah Pragersko- Šentilj in Zidani Most- Dobova

ETCS - European Train Control System - evropski sistem za nadzor in vodenje vlakov.

Projekt zajema vgradnjo ETCS sistema nivoja 1 na odsekih železniških prog: državna meja-Dobova-Zidani Most, Pragersko-Maribor, Maribor-Šentilj-d.m. Cilj projekta je poenotenost evropskega železniškega sistema ter interoperabilno odvijanje železniškega prometa na teh odsekih železniških prog in s tem povečanje konkurenčnosti železniškega prometa.

Upravičenec za projekt je Ministrstvo za infrastrukturo, izvedbeno telo je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.