Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. 3. 2021 odobrila sofinanciranje projekta nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča iz evropskih sredstev. Gre za projekt katerega celotna vrednost znaša dobrih 90 milijonov evrov in bo v višini 40 milijon evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Postaja Pragersko predstavlja vozlišče dvotirne glavne železniške proge št. 30 in enotirne proge št. 40. V prometnem smislu je postaja Pragersko opremljena za sprejem, odpravo, sestavo, razstavo in sestajanje vseh vrst vlakov. Postaja je odprta za sprejem in odpravo potnikov v notranjem in mednarodnem prometu ter za sprejem in odpravo vagonskih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu.

V okviru projekta bodo izvedena naslednja dela:

  • nadgradnja tirov in kretnic v skupni dolžini 18,32 km,
  • zamenjava 30 kretnic,
  • izvedba izvennivojskega prehoda in enega službenega nivojskega prehoda,
  • obnovitev zgradb na postaji,
  • izvedba podvoza, mostu in devetih prepustov,
  • obnova cest v skupni dolžini 5,11 km,
  • izvedba vodnogospodarskih ureditev v skupni dolžini 5,044 km,
  • izvedba protihrupnih ograj v skupni dolžini 2,125 km.

Izvedbena dela na postaji so že oddana, medtem ko je bilo gradbeno dovoljenje za projekt izdano dne 18. 5. 2021. Izvedbena dela na vozlišču bodo zaključena do konca leta 2023.

Zračni posnetek obstoječega stanja na železniški postaji Pragersko | Avtor: DRSI