Skoči do osrednje vsebine

Prometna varnost je eden najpomembnejših vidikov cestnega prometa. Od stopnje varnostni prometa na cesti je odvisna kakovost življenja vseh državljank in državljanov.

Varnost v cestnem prometu zagotavljamo s kakovostno in redno vzdrževano cestno infrastrukturo, varnimi vozili ter z ozaveščanjem in spodbujanjem k odgovornemu vedenju vseh udeležencev v prometu. Spoštovanje cestno-prometnih predpisov, vzdrževanje cestne infrastrukture in presoja njene varnosti ter izobraževanje in osveščanje javnosti glede uvajanja novih tehničnih standardov, rešitev ter drugih ukrepov, veliko pripomorejo k večji prometni varnosti.

Javna agencija za varnost prometa

Osrednja državna institucija, ki skrbi za varnost cestnega prometa, je Javna agencija za varnost prometa

Njeno poslanstvo je prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu (smrtnih žrtev in telesno poškodovanih udeležencev). Poslanstvo in cilje  agencija dosega z učinkovitim izvajanjem ukrepov iz zakonodaje, nacionalnega programa in drugih aktov ter s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture.

Urejanje in nadzor cestnega prometa v pristojnosti policije

Za varnost v cestnem prometu skrbijo tudi policisti, saj sta urejanje in nadzor cestnega prometa med prioritetami slovenske policije. Policija letno zabeleži približno 18.000 prometnih nesreč, ki imajo različne posledice, od manjše materialne škode pa do telesnih poškodb, celo smrti udeležencev. Na njihov nastanek vpliva več dejavnikov, glavni pa so ravnanja udeležencev v cestnem prometu, cestna infrastruktura, motorna vozila in prometno okolje. Slovenska policija poskuša s svojimi nadzorstvenimi in preventivnimi aktivnostmi vplivati na vse dejavnike in zmanjševati možnost nastanka nesreč.

Policisti tako vsakodnevno spremljajo varnostne razmere na slovenskih cestah (avtocestah in hitrih cestah kakor tudi na drugih državnih in lokalnih cestnih omrežjih), preiskujejo prometne nesreče ter preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrške, ki ogrožajo varnost cestnega prometa. Posebno skrb namenjajo varnosti pešcev, kolesarjev in voznikov enoslednih motornih vozil, ki spadajo med najbolj ogrožene udeležence cestnega prometa. Ob tem se povezujejo z drugimi nosilci odgovornosti za varnost na javnih cestah.

Prizadevajo si za ustrezno urejanje in upravljanje prometa (na primer na križiščih, ob večjih zastojih), učinkovit nadzor hitrosti in vzpostavitev celovitega nadzora na glavnih prometnih povezavah. Zaradi razvoja gospodarstva in povečanja cestnega tovornega prometa je posebej pomemben nadzor prevozov, med nalogami prometnih policistov pa je tudi varovanje kolesarskih, tekaških in drugih prireditev na cesti. K večji varnosti in pretočnosti na področju cestnega prometa ter zmanjšanju kriminala za vse udeležence na slovenskem avtocestnem omrežju pomembno prispeva avtocestna policija.

Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč in preventivno delovanje

Čeprav se v zadnjih letih nadaljuje pozitivni trend zmanjševanja števila smrtnih žrtev v prometu, pa so med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami, žal še vedno: neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. Ti dejavniki se povezujejo z nekaterimi drugimi, kot so vožnja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in ostalih psihoaktivnih snovi.

Nadzor na vseh naštetih področjih je zato ključen za zagotavljanje boljše prometne varnosti. Enako pomembno je preventivno delovanje, čeprav se učinki preventivnih akcij, namenjenih ozaveščanju javnosti o prometni varnosti in dvigu prometne kulture v državi, kažejo šele na dolgi rok. Vendar pa nam s sodelovanjem vseh deležnikov, odgovornih za prometno varnost, počasi uspeva zmanjševati število smrtnih žrtev prometnih nesreč, pri čemer je cilj nekoč doseči tako imenovano vizijo 0, ko slovenske ceste ne bi več zahtevale smrtnih žrtev.