Skoči do osrednje vsebine

Slovenska policija je kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve pomemben del nacionalnega varnostnega sistema države. Profesionalna, visokostrokovna, avtonomna in moderna organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in vselej zagotoviti visoko stopnjo varnosti, ob spoštovanju zakonov, človekovega dostojanstva ter človekovih pravic in svoboščin.

Na Policiji smo pristojni za opravljanje številnih nalog, ki nam jih nalagata Zakon o nalogah in pooblastilih policije ter Zakon o organiziranosti in delu v policiji in ki so hkrati naše temeljno poslanstvo. Policija v sodelovanju s posamezniki in skupnostmi ter ostalimi organi, organizacijami in institucijami zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške ter kazniva dejanja, vzdržuje javni red in mir, nadzoruje državno mejo ter ureja in nadzira cestni promet.

Iskalnik