Skoči do osrednje vsebine

Policisti smo pristojni za opravljanje številnih nalog. Naše pristojnosti in organiziranost določata Zakon o nalogah in pooblastilih policije ter Zakon o organiziranosti in delu v policiji, naloge pa so opredeljene v različnih področnih zakonih, na primer o pravilih cestnega prometa, nadzoru državne meje, tujcih, kazenskem postopku, prekrških idr.

V sodelovanju s posamezniki in skupnostmi ter drugimi organi in institucijami tako zagotavljamo varnost ljudi in premoženja, preprečujemo, odkrivamo in preiskujemo prekrške in kazniva dejanja, vzdržujemo javni red in mir, nadzorujemo državno mejo, urejamo in nadziramo cestni promet. Ob tem pa izvajamo tudi druge naloge in smo dejavni na številnih drugih delovnih področjih.