Skoči do osrednje vsebine

Povsod po svetu ima policija nepogrešljivo vlogo, saj skrbi za spoštovanje predpisov ter varovanje življenja ljudi in njihovega premoženja. Tudi slovenska policija kot neodvisen organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve je pomemben del nacionalnega varnostnega sistema.

Je profesionalna, visoko strokovna, avtonomna in moderna organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in zagotoviti visoko stopnjo varnosti ob spoštovanju zakonov, človekovega dostojanstva ter človekovih pravic in svoboščin. Je tudi največji državni upravni organ v Sloveniji. Svoje poslanstvo, določeno v nacionalnih in mednarodnih predpisih, izvaja na celotnem državnem ozemlju, pod določenimi pogoji pa lahko pod okriljem mednarodnih varnostnih povezav in misij deluje tudi na ozemlju drugih držav.

Policija svoje naloge opravlja na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni. Organizacijsko jo zato sestavljajo: Generalna policijska uprava, policijske uprave in policijske postaje. Sedež policije je v Ljubljani.

Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave strateško usmerjajo, načrtujejo, organizirajo in nadzorujejo posamezna področja dela za celotno policijo. Poleg opravljanja policijskih nalog pripravljajo tudi analize, poročila in druge predloge za odločanje ter pripravljajo zakonske in podzakonske predpise s področja policijskega dela. Sodelujejo tudi pri pripravi evropske zakonodaje in njenem umeščanju v slovenski zakonodajni okvir.

Za varnost ljudi in njihovega premoženja je na regijski ravni zadolženih osem policijskih uprav: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Novo mesto.

Na lokalni ravni je po vsej državi dostopnih 99 policijskih postaj. Postaje »pokrivajo« določeno območje ali področje policijskega dela. Glede na to imamo različne vrste policijskih postaj. Območne so splošne policijske postaje, področne pa postaje prometne, pomorske, letališke, konjeniške policije, postaje vodnikov službenih psov in postaje za izravnalne ukrepe.

Vodstvo

Organizacijske enote Policije