Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Slovenska policija je del nacionalnega varnostnega sistema Slovenije in organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Smo profesionalna, visokostrokovna, avtonomna in moderna organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in zagotoviti visoko stopnjo varnosti, ob spoštovanju zakonov, človekovega dostojanstva ter človekovih pravic in svoboščin.

Na Policiji smo pristojni za opravljanje številnih nalog, ki izhajajo iz Zakona o nalogah in pooblastilih policije ter Zakona o organiziranosti in delu v policiji in so obenem njeno temeljno poslanstvo. Tako Policija v sodelovanju s posamezniki in skupnostmi ter drugimi organi, organizacijami in institucijami zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške in kazniva dejanja, vzdržuje javni red in mir, nadzoruje državno mejo ter ureja in nadzoruje cestni promet.

Te in druge zakonsko določene naloge izvajamo uniformirana in kriminalistična policija ter specializirane enote policije. Različnim področjem dela sledi tudi organizacijska struktura policije, ki jo na državni, regionalni in lokalni ravni sestavljajo: Generalna policijska uprava, policijske uprave (8) in policijske postaje (111). Sedež policije je v Ljubljani.

Vodstvo

Organizacijske enote Policije