Skoči do osrednje vsebine

V Policiji smo pristojni za opravljanje številnih nalog. Naše pristojnosti in organiziranost določata Zakon o nalogah in pooblastilih policije ter Zakon o organiziranosti in delu v policiji, naloge pa so opredeljene v različnih področnih zakonih, na primer o pravilih cestnega prometa, nadzoru državne meje, tujcih, kazenskem postopku, prekrških idr. V sodelovanju s posamezniki in skupnostmi ter drugimi organi in institucijami tako zagotavljamo varnost ljudi in premoženja, preprečujemo, odkrivamo in preiskujemo prekrške in kazniva dejanja, vzdržujemo javni red in mir, nadzorujemo državno mejo, urejamo in nadziramo cestni promet. Ob tem pa izvajamo tudi druge naloge in smo dejavni na številnih drugih delovnih področjih.

Te in druge zakonsko določene naloge izvajamo uniformirana in kriminalistična policija ter specializirane enote policije. Različnim področjem dela sledi tudi organizacijska struktura policije, ki jo na državni, regionalni in lokalni ravni sestavljajo: Generalna policijska uprava, policijske uprave (8) in policijske postaje (111). Sedež policije je v Ljubljani.

Vodstvo

Organizacijske enote Policije