GOV.SI

Javna železniška infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture 1.207,7 kilometrov železniških prog je pristojna Direkcija RS za infrastrukturo. Upravljavec javne železniške infrastrukture je podjetje Slovenske železnice, d.d..

Dolžina prog km
Skupna dolžina prog 1.207,70 km
Dolžina dvotirnih prog 333,54 km
Dolžina enotirnih prog 874,16 km
Dolžina glavnih prog 607,79 km
Dolžina regionalnih prog 599,91 km
Dolžina elektrificiranih prog 605,30 km

Investicije v železniško infrastrukturo

Za zagotovitev pretočnosti potniškega in tovornega prometa je treba vzpostaviti ustrezen nivo železniške infrastrukture. Vse aktivnosti, ki se vodijo za nadgradnjo in modernizacijo slovenskega železniškega omrežja se vodijo z namenom, da se v Sloveniji ohrani mednarodne koridorje. Osnovni pogoj, da bo Slovenija tudi po letu 2023 ohranila mednarodne koridorje, je modernizirati glavne proge tako, da bodo izpolnjevale zahtevane evropske standarde glede nosilnosti, potovalnih hitrosti, komunikacijskih sistemov itd.

Informacije o projektih na področju železniške infrastrukture so dostopne na posebnem spletnem mestu www.krajsamorazdalje.si

Zemljevidi

Železniško omrežje v Sloveniji glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru proge delimo na glavne in regionalne proge. Proge javne železniške infrastrukture (JŽI) pa so razdeljene tudi po številu tirov na enotirne proge, kjer vlaki po istem tiru vozijo v obeh smereh, in dvotirne proge, kjer je vsak tir namenjen prometu vlakov v določeni smeri.

Glavne regionalne proge

Na spodnjih zemljevidih so prikazane proge javne železniške infrastrukture z nekaterimi osnovnimi podatki.

Proge

Sluzbena mesta

Na slovenskem železniškem omrežju so elektrificirane vse glavne železniške proge, ki so, razen na stičiščih s tujimi železniškimi infrastrukturami, elektrificirane z enotnim enosmernim sistemom nominalne napetosti 3 kV. Na stičnih točkah različnih sistemov elektrifikacije je potrebno eno sistemske električne lokomotive zamenjati ali uporabljati več sistemske električne lokomotive.

Elektrificiranost

Glede na dovoljeno masno obremenitev prog JŽI s tovornimi vagoni se proge razvrščajo v kategorije glede na dovoljeno osno in dovoljeno dolžinsko obremenitev.

Dovoljena obremenitev na os je največja masa v tonah, ki lahko bremeni eno os železniškega vozila na določeni progi ali relaciji, ne glede na njegovo skupno število osi. Dovoljena obremenitev na tekoči meter je največja masa v tonah, ki lahko bremeni en tekoči meter železniškega vozila na določeni progi ali relaciji.

Osna obremenitev