Skoči do osrednje vsebine

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu na območju Evropske unije so poenotene. To povečuje kakovost storitev železniškega potniškega prometa v evropskem prostoru.

Evropska komisija je leta 2010 pričela izvajati informativno kampanjo Pravice potnikov na dlani, ki zajema vso Evropsko unijo. Namen je potnikom omogočiti lažji dostop do informacij o njihovih pravicah pri uporabi železniškega in letalskega prometa.

Določila Uredbe o pravicah potnikov veljajo za potovanja z vlaki po EU in v Švici ter po Norveški, prav tako pa tudi v notranjem prometu na Slovenskih železnicah.

Področje pravic in obveznosti potnikov v železniškem prometu so usklajene z evropsko zakonodajo in pokrivajo naslednja področja: 

  • zagotavljanje ustreznih informacij v primeru zamude ali odpovedi vlaka,
  • povračilo cene vozovnic ali odpovedi potovanja v primeru zamude vlaka,
  • odškodnina v primeru izgubljene ali poškodovane prtljage,
  • zaščita in pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo,
  • določanje in spremljanje standardov kakovosti, obvladovanje tveganj v zvezi z osebno varnostjo potnikov in
    reševanje pritožb.

Postopek uresničevanja pravic potnikov

Če so potnikom v Sloveniji kršene pravice, imajo pravico nasloviti pritožbo na prevoznika, pri katerem so kupili vozovnico. To je v Sloveniji podjetje Slovenske železnice, Potniški promet, d.o.o.

Če potnik ni zadovoljen z obravnavo zahtevka oziroma pritožbe pri prevozniku, ali pa prevoznik v predpisanem roku ne odgovori, ima potnik možnost vložitve pritožbe na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).