Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za javni potniški promet pripravljamo strategijo razvoja javnega potniškega prometa (JPP) in predloge zakonskih in podzakonskih aktov o javnem potniškem prometu.

Organiziramo izvajanje in financiranje gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega medkrajevnega potniškega prometa in obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu ter nad tema področjema vršimo nadzor. Področje JPP  strokovno razvijamo in iščemo nove učinkovitejše rešitve. Vodimo različne evidence prevoznih storitev in potnikov, skrbimo za informacijske sisteme za integrirani javni potniški promet in pravice potnikov, vzpostavljamo alternativne oblike javnega prevoza potnikov in prevoza oseb z različnimi oviranostmi. Sodelujemo z različnimi deležniki, civilno družbo, strokovnimi organizacijami in združenji, smo aktivni v projektnih skupinah, sodelujemo z ministrstvi in vladnimi službami. Strokovno se udejstvujemo tudi širše s sosednjimi državami oz. pokrajinami, v mednarodnih ter EU skupinah in organizacijah.

V letu 2022 je bila ustanovljena Družba za upravljanje javnega potniškega prometa d.o.o., ki od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo – Sektorja za javni potniški promet postopoma prevzema upravljanje medkrajevnega avtobusnega linijskega potniškega prometa in ga bo v celoti prevzela do 1.7.2024, ko se začenjajo izvajati nove koncesije na tem področju. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa d.o.o. upravlja tudi potniški promet v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu. .

Teme in področja

  • Integriran javni potniški promet

    Eden najpomembnejših vidikov trajnostne mobilnosti je delujoč, učinkovit in cenovno dostopen javni potniški promet. Cilj države je prebivalstvu zagotoviti čim boljšo mobilnost, gospodarstvu pa čim boljšo oskrbo.