Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo odgovarjamo na izzive sodobne slovenske družbe na področju okolja, energetike in podnebja. Skrbimo za učinkovito energetsko preskrbo in uvajanje sodobnih energetskih politik, s posebnim poudarkom na pospešenem povečevanju deleža obnovljivih virov energije. Ti so ključni za varovanje okolja, energetsko samooskrbo in blažitev podnebnih sprememb. Na ministrstvu skrbimo tudi za javni potniški promet, trajnostno mobilnost in prometno politiko, ki so prav tako ključnega pomena za uspešen zeleni prehod slovenske družbe.

Vodstvo

Organizacijske enote ministrstva

Ministrstvo še nima dokončno oblikovanega seznama notranjeorganizacijskih enot, saj bomo v skladu z reorganizacijo v prehodnem obdobju sprejeli nekatere nove.

V kratkem bo tako ministrstvu priključen Direktorat za okolje (brez Sektorja za ohranjanje narave).

Organizacijske enote ministrstva

Organi v sestavi