Skoči do osrednje vsebine

V Službi za EU in mednarodne zadeve zagotavljamo uveljavljanje interesov Republike Slovenije v mednarodni skupnosti na vseh področjih pristojnosti ministrstva za usklajeno zagotavljanje trajnostnega razvoja.

V skladu z zunanjepolitičnimi usmeritvami Republike Slovenije in potrebami ministrstva zagotavljamo usklajeno delovanje ministrstva na področju dvostranskih, večstranskih in evropskih zadev. Izvajamo koordinacijo pri oblikovanju stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov EU s področja ministrstva in zagotavljamo njihovo medresorsko usklajenost.

Pripravljamo in vodimo mednarodna srečanja in obiske ter sodelujemo pri organizaciji srečanj s predstavniki iz tujine ter  izvajamo protokolarne naloge znotraj ministrstva. Sodelujemo s slovenskimi in tujimi diplomatskimi konzularnimi predstavništvi ter v različnih mešanih komisijah, medvladnih komisijah in mednarodnih pobudah ter pri čezmejnem sodelovanju in sodelovanju v makroregionalnih povezavah.

V službi usklajujemo pripravo gradiv za Državni zbor, Državni svet, vlado in druga ministrstva s področja zadev EU in mednarodnih odnosov. Usklajujemo in pripravljamo gradivo za udeležbo vodstva ministrstva na mednarodnih srečanjih, zasedanjih Sveta EU, drugih srečanjih na ministrski ravni v okviru Evropske unije ter pripravljamo vse oblike dvostranskih in večstranskih srečanj na ministrski ravni.