Skoči do osrednje vsebine

V kabinetu ministra izvajamo strokovne in svetovalne naloge in organiziramo oziroma usklajujemo naloge ministra ter državnih sekretarjev. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo tudi delo med organizacijskimi enotami ministrstva in spremljamo izvajanje nalog.

Sodelujemo pri načrtovanju in oblikovanju pravnih sistemskih rešitev ter spremljamo ustreznost, kakovost in pravočasnost uresničevanja sklepov kolegijev in delovnih teles ministrstva. Usklajujemo tudi medresorsko komuniciranje z drugimi ministrstvi, organi v sestavi in ostalimi organi državne in javne uprave.