Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Direktoratu za podnebne politike pripravljamo in spremljamo strateške dokumente in usmeritve s področja podnebnih sprememb.

Sem sodijo strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na podnebne spremembe.

V Direktoratu vodimo politike strateških usmeritev ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja podnebnim spremembam, pripravljamo predloge  nacionalne zakonodaje, skrbimo za spremljanje EU in mednarodne zakonodaje, in usklajenost z njo. Koordiniramo in sodelujemo v mednarodnih podnebnih pogajanjih.  

Vodimo in izvajamo politike vezane na trgovanje z emisijskimi kuponi (ETS), oprostitve okoljskih dajatev ter spremljamo in izvajamo naloge iz Sklada za podnebne spremembe.

Sektorji direktorata