Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

  • V letu 2020 je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) izvajal nadzorni monitoring podzemnih voda v okviru šestletnega Načrta upravljanja voda. Kakovost podzemne vode spremlja na vseh 21 vodnih telesih. Rezultati monitoringa so pokazali, da so bolj obremenjena vodna telesa, kjer prevladujejo vodonosniki z medzrnsko poroznostjo, boljše kakovosti pa je podzemna voda v vodnih telesih s prevladujočo razpoklinsko ali kraško poroznostjo.

Aktualno

  • Podpisan sporazum o medsebojnem obveščanju in sodelovanju ARSO – DRSV

    Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) Iztok Slatinšek sta na Ministrstvu za okolje in prostor podpisala Sporazum o medsebojnem obveščanju in sodelovanju.

  • V 80 dneh okoli sveta s slovensko navigacijo - izjemen uspeh oceanografskega znanja ARSO

    DORADO - sistem za načrtovanje optimalne poti plovil na morju - so na regati okoli sveta Vendéeglobe med prvimi šestimi jadrnicami uporabljali kar štirje jadralci, med njimi tudi Charlie Dalin, ki je kot prvi prečkal ciljno črto ter Yannick Besthaven, ki je postal zmagovalec ob upoštevanju časovnega bonusa, ki si ga je pridobil pri reševanju drugega jadralca v bližini Antarktike.

  • Ocena kemijskega stanja voda za Načrt upravljanja voda 2022–2027

    Agencija za okolje je za obdobje 2014–2019 pripravila oceno kemijskega stanja voda v Sloveniji za Načrt upravljanja voda 2022–2027 (Načrt). Ocena je podlaga za pripravo ukrepov Ministrstva za okolje in prostor v Načrtu. Ukrepi so namenjeni doseganju dobrega stanja vseh vodnih teles, kakor nas zavezuje Direktiva o vodah. Ocena je izdelana za reke, jezera, morje in podzemne vode, za katera so v skladu z zakonodajo določena vodna telesa.