Skoči do osrednje vsebine

 • Brezplačna aplikacija - European Air Quality Index - omogoča dostop do osveženih podatkov o kakovosti zraka v evropskih mestih. Vključuje napovedi kakovosti zraka ter zdravstvena priporočila.

 • Prebivalec Slovenije v povprečju vsako leto ustvari okoli pol tone komunalnih odpadkov in količine se zaenkrat ne zmanjšujejo. Vsako leto ustvarimo tudi okoli 7,5 tisoč ton nevarnih komunalnih odpadkov oz. 3,6 kg na prebivalca.

 • Neurja v pomladanskem in poletnem času povzročajo veliko preglavic in škode. Lahko ogrozijo tudi premoženje in zdravje. Lokacije in čas nenadnih neurij je v Sloveniji težko napovedati. Zato smo na Agenciji za okolje pripravili seznam spletnih pripomočkov, s katerimi je mogoče neurja spremljati in kar najbolj natančno oceniti njihovo dejansko moč ter kraj in čas delovanja.

Novice

 • Predstavitev Poročila o stanju okolja v Republiki Hrvaški

  Na Agenciji za okolje je direktor Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (hrvaška Agencija za okolje) dr. Aljoša Duplić predstavil Poročilo o stanju okolja v sosednji Hrvaški.

 • Pri nakupu hrane bodimo pozorni tudi na njen izvor

  V Sloveniji je večina potrošene hrane uvožena. Približno tretjina hrane je domačega izvora. Opuščanje kmetovanja na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami in pozidava kakovostnih kmetijskih zemljišč namreč zmanjšujeta možnosti samooskrbe s hrano in obseg ekosistemskih storitev, ki jih opravljajo kmetijska zemljišča.

 • Objavljene prve slike tretje generacije satelitov Meteosat

  Decembra 2022 je Evropska medvladna organizacija za uporabo meteoroloških satelitov izstrelila Meteosat tretje generacije. Objavljamo prve posnetke satelita MTG, ki bo operativen konec leta 2023.