Skoči do osrednje vsebine

  • Udeleženci Hackathona bodo z Agencijo za okolje iskali ideje kako podatke o odpadkih približati splošni javnosti na enostaven in razumljiv način ter kako vizualizirati podatke o odpadkih za lažjo kontrolo.

  • Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, številka 101/21), na podlagi katere se s 1. 9. 2021 pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, z Agencije Republike Slovenije za okolje prenaša na Ministrstvo za okolje in prostor.

  • ANKETA

    Spoštovani,

    vaši odgovori, pohvale in predlogi v anketi nam bodo v pomoč pri izboljšavi naših storitev, s katerimi vam posredujemo podatke o stanju okolja.

    Najlepša hvala vsem, ki boste anketo izpolnili.

Aktualno