Skoči do osrednje vsebine

 • Vabimo vas ogledu in uporabi prenovljenega Sušomera, tedenskega biltena o trenutnem stanju sušnosti. Vsak četrtek bomo objavili pregled stanja in napoved preskrbljenosti z vodo za prihodnji teden za tri segmente suše: v površinskem sloju tal, v površinskih vodah in v podzemnih vodah.

 • Na spletni strani ARSO, v aplikaciji Embalaža, je omogočen vpis v evidenco proizvajalcev po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21).

 • ANKETA

  Spoštovani,

  vaši odgovori, pohvale in predlogi v anketi nam bodo v pomoč pri izboljšavi naših storitev, s katerimi vam posredujemo podatke o stanju okolja.

  Najlepša hvala vsem, ki boste anketo izpolnili.

Aktualno

 • Zaključek projekta eGAFOR

  V projektu eGAFOR (Elektronska napoved za splošno letalstvo) smo razvili nov meteorološki produkt, ki je prosto dostopen. Gre za grafično napoved meteoroloških pojavov na omrežju zračnih poti, ki obsega ozemlje Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Madžarske, Romunije in Slovaške.

 • Puščavski prah III.

  Oblak puščavskega prahu iz Sahare, katerega vpliv bomo danes v Sloveniji še čutili, se bo jutri dokončno umaknil proti jugovzhodu.

 • Meritve kakovosti zraka v Desklah v obdobju januar – april 2021

  Na Agenciji za okolje smo pričeli z izvajanjem meritev kakovosti zraka zunanjega zraka v Desklah z mobilno postajo in referenčnim merilnikom 16. 12. 2020. Rezultati meritev delcev PM10, PM2,5, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in ozona so v realnem času dostopni spletni strani Agencije za okolje.