Skoči do osrednje vsebine

Na Agenciji za okolje pomagamo državljanom in državnim organom do ustreznih odločitev, povezanih z okoljem. Zato zagotavljamo kakovostne podatke o okolju na državni ravni.

Spremljamo in analiziramo naravne pojave ter procese v okolju; denimo vreme, kakovost in količino voda, kakovost zraka, podnebne spremembe, potrese. Z napovedmi vremena, visokih voda, onesnaženosti zraka in bioprognozo pa prispevamo k zmanjševanju naravne ogroženosti ljudi in njihovega premoženja. Večino teh nalog uresničujemo v okviru nacionalnih služb za meteorologijo, hidrologijo, oceanografijo in seizmologijo.

Obravnavamo problematiko na področju podnebnih sprememb, ki so tudi posledica prekomernih izpustov toplogrednih plinov v ozračje, spremljamo izpust emisij, jih evidentiramo ter s sistemskimi ukrepi vplivamo na njihovo zmanjševanje. Pripravljamo strokovne podlage s predlogi, kako se prilagoditi na spremembe okolja in ublažiti njihove negativne učinke.

S podatki in storitvami, ki jih dajemo na razpolago, na agenciji omogočamo, da se lahko posamezniki, sodržavljani ustrezno odločajo v različnih življenjskih okoliščinah, pa naj gre za izlet, pripravo na od vremena odvisna športna tekmovanja, energetiko, kmetovanje, prelete letal, poplave, onesnažen zrak ali za alergijsko občutljivost.

Izvajamo upravne in strokovne naloge v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode.

Vodstvo

Organizacijske enote agencije

Vodenje in odločanje v upravnih zadevah

Sistem vodenja po EN ISO 9001:2015

Agencija ima pridobljen certifikat o ustreznosti vodenja v skladu z zgornjim standardom za področje:

Upravne in strokovne naloge varovanja in spremljanja stanja okolja ter ohranjanja narave na državni ravni ter izvajanja državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe.