Skoči do osrednje vsebine

Potresi so najnevarnejša naravna nesreča. Za razliko od vremena ali poplav jih ne moremo napovedati, lahko pa smo nanje pripravljeni in bistveno omilimo njihove posledice.

V povezavi s seizmološkimi službami drugih držav spremljamo in analiziramo potrese doma in po svetu. S pomočjo analiz preteklih potresov pomagamo gradbeni stroki pri določitvah, kako morajo biti na določenem območju zgrajene stavbe, da bodo potresno odporne. Javnost obveščamo o trenutni potresni dejavnosti in v primeru močnejših potresov sodelujemo s Civilno zaščito.

Vzpostavili smo, vzdržujemo in razvijamo omrežje potresnih opazovalnic na ozemlju Republike Slovenije, ki je potrebno za uspešno izvajanje naloge Državne seizmološke službe.

Urad med drugim izvaja naslednje naloge:

 • opazovanje potresnih in drugih s tem povezanih dinamičnih pojavov v notranjosti in na površju Zemlje, ki so naravnega ali umetnega izvora, na ozemlju Republike Slovenije in tistih pojavov v njeni bližini, ki bi lahko imeli znatne učinke tudi na ozemlju Republike Slovenije;
 • vzpostavljanje, vzdrževanje in razvoj omrežja potresnih opazovalnic na ozemlju Republike Slovenije, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog te službe;
 • organiziranje raziskav in priprava dokumentov, ki so potrebni za vzpostavljanje, vzdrževanje in razvoj državne mreže potresnih opazovalnic;
 • redno obveščanje javnosti, služb za zaščito in reševanje, državnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih zainteresiranih o podatkih potresnega opazovanja in s tem povezana opozorila;
 • mednarodna izmenjava seizmoloških podatkov;
 • pripravljanje in posredovanje seizmoloških podatkov in storitev, pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, po predpisih o varstvu pred naravnimi nesrečami;
 • organiziranje in izvajanje raziskav ter priprava dokumentov za potrebe prostorskega in urbanističnega načrtovanja;
 • upravljanje arhiva in podatkovnih baz državnega pomena s področja seizmologije;
 • sodelovanje in izmenjava podatkov pri vrednotenju močnejših svetovnih potresov ter druge naloge s tega področja, ki jih Republika Slovenija sprejme v okviru mednarodnih pogodb in konvencij,
 • razvojno in raziskovalno delo na področju seizmologije.

Sektorji urada

 • Sektor za seizmologijo

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za seizmologijo

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  dr. Martina Čarman
  vodja

 • Sektor za potresna opazovanja

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za seizmologijo

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Marko Mali
  vodja

 • Sektor za inženirsko seizmologijo

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za seizmologijo

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  dr. Barbara Šket Motnikar
  vodja

 • ARSO potresi

  Obvestila o zadnjih potresih, vprašalnik "Ali ste čutili potres?", mreža potresnih opazovalnic, Karte potresne nevarnosti, in podobno.