Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Potresi so najnevarnejša naravna nesreča. Za razliko od vremena ali poplav jih ne moremo napovedati, lahko pa smo nanje pripravljeni in bistveno omilimo njihove posledice.

V povezavi s seizmološkimi službami drugih držav spremljamo in analiziramo potrese doma in po svetu. S pomočjo analiz preteklih potresov pomagamo gradbeni stroki pri določitvah, kako morajo biti na določenem območju zgrajene stavbe, da bodo potresno odporne. Javnost obveščamo o trenutni potresni dejavnosti in v primeru močnejših potresov sodelujemo s Civilno zaščito.

Vzpostavili smo, vzdržujemo in razvijamo omrežje potresnih opazovalnic na ozemlju Republike Slovenije, ki je potrebno za uspešno izvajanje naloge Državne seizmološke službe.

Urad med drugim izvaja naslednje naloge:

 • opazovanje potresnih in drugih s tem povezanih dinamičnih pojavov v notranjosti in na površju Zemlje, ki so naravnega ali umetnega izvora, na ozemlju Republike Slovenije in tistih pojavov v njeni bližini, ki bi lahko imeli znatne učinke tudi na ozemlju Republike Slovenije;
 • vzpostavljanje, vzdrževanje in razvoj omrežja potresnih opazovalnic na ozemlju Republike Slovenije, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog te službe;
 • organiziranje raziskav in priprava dokumentov, ki so potrebni za vzpostavljanje, vzdrževanje in razvoj državne mreže potresnih opazovalnic;
 • redno obveščanje javnosti, služb za zaščito in reševanje, državnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih zainteresiranih o podatkih potresnega opazovanja in s tem povezana opozorila;
 • mednarodna izmenjava seizmoloških podatkov;
 • pripravljanje in posredovanje seizmoloških podatkov in storitev, pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, po predpisih o varstvu pred naravnimi nesrečami;
 • organiziranje in izvajanje raziskav ter priprava dokumentov za potrebe prostorskega in urbanističnega načrtovanja;
 • upravljanje arhiva in podatkovnih baz državnega pomena s področja seizmologije;
 • sodelovanje in izmenjava podatkov pri vrednotenju močnejših svetovnih potresov ter druge naloge s tega področja, ki jih Republika Slovenija sprejme v okviru mednarodnih pogodb in konvencij,
 • razvojno in raziskovalno delo na področju seizmologije.

Sektorji urada

 • Sektor za seizmologijo

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za seizmologijo

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Mladen Živčić

 • Sektor za potresna opazovanja

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za seizmologijo

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Izidor Tasič

 • Sektor za inženirsko seizmologijo

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za seizmologijo

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  Matjaž Godec

 • ARSO potresi

  Obvestila o zadnjih potresih, vprašalnik "Ali ste čutili potres?", mreža potresnih opazovalnic, Karte potresne nevarnosti, in podobno.