Skoči do osrednje vsebine

Vreme spremljamo na 280 vremenskih postajah, površinske vode na 203 merilnih mestih, podzemne vode na 139 vrtinah, morje na 4 oceanografskih postajah, potrese na 37 merilnih mestih, prisotnost delcev in ozona v zraku pa na 12 mestih.

Sprotno in natančno merjenje okoljskih podatkov v zadostnih časovnih nizih in z zadostno geografsko pokritostjo omogoča mreža številnih postaj z različnimi merilnimi senzorji. Podatki v rednih časovnih intervalih polnijo podatkovne baze, kjer jih obdelujejo in analizirajo naši strokovnjaki s pomočjo kompleksnih računalniških modelov. Istočasno dajejo naše spletne storitve te podatke in na njih temelječe napovedi  na razpolago strokovni in laični javnosti.

Ustreznost merilne opreme zagotavljamo v umerjevalnem laboratoriju, ki ga je Svetovna meteorološka organizacija imenovala za regionalni instrumentacijski center za področje jugovzhodne Evrope.

Sektorji urada

 • Sektor za hidrometrijo

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za okoljska merjenja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Roman Trček
  vodja

 • Sektor za meteorološke meritve

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za okoljska merjenja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  dr. Mitja Ferlan
  vodja

 • Sektor za vzdrževanje in razvoj merilnih mrež

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za okoljska merjenja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Bojan Černač
  vodja

 • Sektor umerjevalni laboratorij

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za okoljska merjenja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana