Skoči do osrednje vsebine

Jože Knez je po izobrazbi univerzitetni diplomirani fizik in magister znanosti podiplomskega študija varstva okolja.
mag. Jože Knez

Avtor: Miha Korenčan

Na Agenciji za okolje je zaposlen od njene ustanovitve leta 2001. Vrsto let je bil odgovoren za spremljanje stanja okolja in okoljske meritve. Že v letih 2012 do 2018 je bil generalni direktor Agencije, kasneje pa direktor urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo.

V času vodenja sektorja za okoljske meritve je začrtal smernice razvoja državne hidrološke službe: avtomatizacija hidroloških meritev ter uporaba analitičnih in prognostičnih modelskih orodij za spremljanje in analiziranje stanja površinskih ter podzemnih voda in morja.

Občuten razvoj spremljanja vodnega kroga je s sodelavci uresničil v letih 2008 – 2015 s pomočjo kohezijskega projekta Spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Republiki Sloveniji. To je največji investicijski projekt za spremljanje, analiziranje in napovedovanje stanja voda v zgodovini meteorološke in hidrološke dejavnosti v Sloveniji.

Izvedba projekta je z možnostjo nenehnega spremljanja vremena in voda omogočila boljše opozarjanje pred nevarnimi vremenskimi in vodnimi razmerami in podpira operativne odločitve  služb s področja zaščite in reševanja.

Da bi čim bolje izkoristili najnovejše tehnologije pri spremljanju suše in pripomogli k izboljšanju upravljanja s sušo, je Agencija za v letih 2017 – 2019 vodila in izvedla mednarodni projekt za obvladovanje tveganja zaradi suše v celotnem Podonavju.

Pod njegovim vodstvom je Agencija za okolje začela projekt Sinica. Z novimi, obnovljenimi in nadgrajenimi mesti za spremljanje kakovosti zraka Agencija spremlja vzroke onesnaženj, čezmerne obremenitve in učinkovitost ukrepov za izboljšanje zraka.

S prijavami Agencije za okolje na investicijske in razvojne projekte ter z njihovo izvedbo ohranja živahne cikluse izobraževanja zaposlenih, zaposlovanja novih kadrov, pridobivanja opreme za spremljanje okolja in posredovanja podatkov o okolju javnosti.