Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Jože Knez je po izobrazbi univerzitetni diplomirani fizik in magister znanosti podiplomskega študija varstva okolja.
mag. Jože Knez

Avtor: Miha Korenčan

Na Agenciji za okolje je zaposlen od njene ustanovitve leta 2001. Vrsto let je bil odgovoren za spremljanje stanja okolja in okoljske meritve. Že v letih 2012 do 2018 je bil generalni direktor Agencije, kasneje pa direktor urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo.

V času vodenja sektorja za okoljske meritve je začrtal smernice razvoja državne hidrološke službe: avtomatizacija hidroloških meritev ter uporaba analitičnih in prognostičnih modelskih orodij za spremljanje in analiziranje stanja površinskih ter podzemnih voda in morja.

Občuten razvoj spremljanja vodnega kroga je s sodelavci uresničil v letih 2008 – 2015 s pomočjo kohezijskega projekta Spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Republiki Sloveniji. To je največji investicijski projekt za spremljanje, analiziranje in napovedovanje stanja voda v zgodovini meteorološke in hidrološke dejavnosti v Sloveniji.

Izvedba projekta je z možnostjo nenehnega spremljanja vremena in voda omogočila boljše opozarjanje pred nevarnimi vremenskimi in vodnimi razmerami in podpira operativne odločitve  služb s področja zaščite in reševanja.

Da bi čim bolje izkoristili najnovejše tehnologije pri spremljanju suše in pripomogli k izboljšanju upravljanja s sušo, je Agencija za v letih 2017 – 2019 vodila in izvedla mednarodni projekt za obvladovanje tveganja zaradi suše v celotnem Podonavju.

Pod njegovim vodstvom je Agencija za okolje začela projekt Sinica. Z novimi, obnovljenimi in nadgrajenimi mesti za spremljanje kakovosti zraka Agencija spremlja vzroke onesnaženj, čezmerne obremenitve in učinkovitost ukrepov za izboljšanje zraka.

S prijavami Agencije za okolje na investicijske in razvojne projekte ter z njihovo izvedbo ohranja živahne cikluse izobraževanja zaposlenih, zaposlovanja novih kadrov, pridobivanja opreme za spremljanje okolja in posredovanja podatkov o okolju javnosti.