Skoči do osrednje vsebine

Varnost pilotov in potnikov je odvisna tudi od kakovostne vremenske napovedi. Urad za letalsko meteorologijo zagotavlja to varnost, upoštevajoč zahteve področja letalstva in Svetovne meteorološke organizacije.

Urad izvaja tudi ozaveščanje in izobraževanja o vplivu vremenskih pogojev na letenje ter sodeluje v mednarodnih organizacijah, skupinah, odborih in projektih s področja letalske meteorologije.

Nemogoče si je delo za varnost letenja zamisliti brez Urada za okoljska merjenja, ki zagotavlja opremljenost letališč z meteorološkimi napravami in sistemi za prenos podatkov, za njihovo vzdrževanje in nadgradnjo ter za zadostno število usposobljenih uslužbencev za - 24/7/365 - podporo zračnemu prometu.

Urad

 • zagotavlja neprekinjenost meteoroloških meritev in/ali opazovanj na mednarodnih letališčih v Republiki Sloveniji in na vojaškem letališču Cerklje ob Krki,
 • napoveduje meteorološke razmere ter opozarja pred nevarnimi, z vremenom povezanimi pojavi za letalstvo (nevihte, slaba vidljivost, močan veter, zaledenitve, turbulenca),
 • pripravlja posebne meteorološke napovedi in opozorila za posadke zrakoplovov, letalske operaterje, enote služb kontrole zračnega prometa, upravljalce letališč ter službe iskanja in reševanja,
 • razvija metode, tehnike in orodja za učinkovito in neprekinjeno izvajanje nalog službe letalske meteorologije ter njihovo vpeljavo v redno delo,
 • zagotavlja informacij o podnebju na letališčih, zračnem prostoru in meteorološke analize za službo za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov in drugih preiskovanih organov,
 • zagotavlja strokovne podlage za pripravo predpisov s področja letalske meteorologije.

Letna poročila

Sektorji urada

 • Sektor za letalske napovedi in opozorila

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za letalsko meteorologijo

  Vojkova 1b
  1000 Ljubljana


  Uroš Bergant
  vodja

 • Sektor za meteorološka opazovanja in meritve na letališčih

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za letalsko meteorologijo

  Vojkova 1b
  1000 Ljubljana


  Stane Pajk
  vodja