Skoči do osrednje vsebine

Za ustrezen in verodostojen okoljevarstven odziv na onesnaženje ali grožnje okolja imamo na razpolago natančne podatke. S pomočjo analiz in vrednotenja teh podatkov izdajamo razna opozorila.

Na Agenciji za okolje spremljamo stanje vseh prvin našega okolja – vode in vodnih organizmov, zraka in tal. Kakovostni podatki so osnova za analiziranje stanja, ki je podlaga za informiranje in morebitno ukrepanje. S pomočjo analiz in vrednotenja teh podatkov pripravljamo ocene o stanju, izdajamo razna opozorila in obveščamo pristojne službe (okoljsko inšpekcijo, kmetijsko inšpekcijo, zdravstveno inšpekcijo, NIJZ).

Podzemna voda je vir za veliko večino pitne vode v Sloveniji, zato je ključno, da poznamo njeno kakovost. Stanje površinskih voda – rek, jezer kot tudi morja pa je pomembno tako za življenjske združbe v teh sistemih, kot tudi za naše prostočasne dejavnosti (kopalne vode).

Za zdravje ljudi je ključnega pomena tudi kakovost zunanjega zraka. Agencija upravlja državno merilno mrežo za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, s katero zagotavljamo osnovne podatke o kakovosti zraka v Sloveniji. Na podlagi naših meritev lahko zmanjšamo izpostavljenost  škodljivimi snovem, saj v primeru preseženih vrednosti ravni delcev in ozona izdajamo opozorila.

Dobra kakovost tal omogoča pridelavo zdrave hrane in zagotavlja prave pogoje za kmetijstvo, pa tudi vrtičkarstvo. Poznavanje njihovega stanja je osnova za ustrezne ukrepe na območjih, kjer so tla prekomerno onesnažena.

Kemijsko analitski laboratorij izvaja fizikalno kemijske analize vzorcev iz okolja (zrak, vode, padavine) in je strokovno in instrumentalno usposobljen za analizo osnovnih fizikalno kemijskih parametrov, analizo elementov v sledovih in za analize nekaterih organskih polutantov. Kemijsko analitski laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-030 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

Obseg akreditacije kemijsko analitskega laboratorija

Sektorji urada

 • Sektor za ekološko stanje voda

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za stanje okolja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  dr. Nataša Dolinar
  vodja

 • Sektor za kemijsko stanje voda

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za stanje okolja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Mojca Dobnikar Tehovnik
  vodja

 • Sektor za kakovost zraka

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za stanje okolja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  Tanja Koleša
  vodja

 • Sektor za kakovost tal

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za stanje okolja

  Vojkova 1b
  1000 Ljubljana


  Tadej Hiti
  vodja

 • Sektor kemijsko analitski laboratorij

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za stanje okolja

  Vojkova 1b
  1000 Ljubljana


  Irena Kranjc
  vodja