Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sloveniji imamo čisto, zdravo in nedotaknjeno okolje. Zavedati se moramo, da nam ni kar dano, ampak ga moramo ohranjati tudi za zanamce in zanj skrbeti. Država in civilna družba sta na področju varstva okolja aktivni na številnih področjih – od ravnanja z odpadki, varstva tal, zraka in vodnega bogastva do omejevanja vplivov podnebnih sprememb in presoje vplivov naših dejanj na okolje.

 • Voda

  Vodo najdemo skoraj povsod na Zemlji in je potrebna za vse znane oblike življenja. Potrebni so različni ukrepi, da zagotavljamo izboljšanje vodnega okolja in zasledujemo druge cilje na področju voda.

 • Odpadki

  Ravnanje z odpadki, ne glede na to kakšnega izvora so, zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja.

 • Podnebne spremembe

  Podnebne spremembe so realnost sedanjega časa, ki v Sloveniji ter tudi drugod po svetu že kaže svoje posledice. 

 • Biotehnologija

  Potencialne koristi in morebitne posledice uporabe gensko spremenjenih organizmov (GSO) za posameznika, družbo in okolje smo prepoznali in zato vzpostavili sistem biološke varnosti, ki z obvezno oceno tveganja omogoča njihovo varno uporabo.

Iskalnik