Skoči do osrednje vsebine

Okolje in prostor

Slovenija je dežela številnih naravnih danosti, izjemnega okolja in biotske raznovrstnosti. To bogastvo pa ni naše, ampak pripada našim otrokom. Zato so varstvo narave in okolja, skrb za čistost zraka, vode in tal, omejitev onesnaževanja in podnebnih sprememb naše prednostne naloge. Prizadevamo si za skladnost urbanega in podeželskega razvoja ter za ohranjanje naše izjemne prostorske dediščine.