Skoči do osrednje vsebine

Prostor je v naši državi temelj za razvoj vseh prebivalcev države, za krepitev samobitnosti, preudarno izkoriščanje prostorskih danosti ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravne kakovosti. S spodbujanjem in usmerjanjem prostorskega razvoja težimo k razvoju in doseganju družbene blaginje in svobode posameznika ob hkratnem ohranjanju okolja, krajinske pestrosti ter naravnih virov.

Izpostavljeno

 • Program projektov eProstor

  Program projektov eProstor (en prostor za vse) ima specifični cilj zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin. Osnovni namen je pospešiti in izboljšati procese pri prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in upravljanju z nepremičninami, kar je mogoče doseči s povezljivimi, enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

 • Prostorski informacijski sistem

  Preko spletnega mesta prostorskega informacijskega sistema so dostopni podatki, ki se jih v sistemu vodi in vzdržuje v okviru spremljanja postopkov priprave prostorskih aktov, izdaje upravnih aktov s področja graditve objektov in masovnega zajema pripadajočih zemljišč stavb.

 • Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050

  Temeljni strateški dokument, ki skupaj z drugimi razvojnimi dokumenti določa dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja Slovenije, daje izhodišča za regionalno in lokalno raven ter je osnova za usklajevanje interesov deležnikov.

 • Pilotna aktivnost za izvajanje Teritorialne Agende 2030: Presoja prostorskih učinkov

  Slovenija je vključena v mednarodno pilotno aktivnosti za izvajanje ciljev in prednostnih nalog Teritorialne agende 2030 »Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim (ne)ravnovesjem: Prostorski učinki politik«, v kateri sodeluje pet evropskih držav.

 • Mesec prostora 2024

  Mesec prostora povezuje raznolike dogodke in aktivnosti, ki naslavljajo aktualne teme urejanja prostora in prostorskega razvoja. Pričel se 7. oktobra 2024 s praznovanjem Svetovnega dne Habitata in zaključil 31. oktobra 2024 s praznovanjem Svetovnega dne mest.

  Vabljeni k sodelovanju in udeležbi na dogodkih.