Skoči do osrednje vsebine

Prostor je v naši državi temelj za razvoj vseh prebivalcev države, za krepitev samobitnosti, preudarno izkoriščanje prostorskih danosti ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravne kakovosti. S spodbujanjem in usmerjanjem prostorskega razvoja težimo k razvoju in doseganju družbene blaginje in svobode posameznika ob hkratnem ohranjanju okolja, krajinske pestrosti ter naravnih virov.