Skoči do osrednje vsebine

Prostor je v naši državi temelj za razvoj naroda in vsega prebivalstva države, za krepitev samobitnosti, za preudarno izkoriščanje prostorskih danosti ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravne kakovosti. S spodbujanjem in usmerjanjem prostorskega razvoja težimo k razvoju in doseganju družbene blaginje in svobode posameznika ob hkratnem ohranjanju okolja, krajinske pestrosti in naravnih virov.

Iskalnik