Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za naravne vire in prostor

 • 3. marca obeležujemo Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Letos poteka pod sloganom “Povezovanje ljudi in planeta: odkrivajmo digitalne inovacije v skrbi za varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst”.

 • V okviru delovnega obiska ob vodotokih po Sloveniji se je minister Jože Novak z državnima sekretarjema dr. Lidijo Kegljevič Zagorc in mag. Miranom Gajškom skupaj s predstavniki direkcije za vode in koncesionarji danes mudil še v spodnjem delu porečja Savinje. Dopoldne je delegacija opravila terenski ogled, popoldne pa skupaj z župani pregledala načrt del na vodotokih v prihodnjih dveh letih.

 • Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je danes v četrtem paketu predplačil še 729 lastnikom stanovanj in hiš nakazala 2,4 milijona evrov za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. 6927 posameznikom je tako bilo nakazanih že 32 milijonov evrov.

Novice

 • Informacijska prenova Registra prostorskih enot in vključitev Registra naslovov

  Geodetska uprava bo med 1. in 3. marcem 2024 izvedla informacijsko prenovo Registra prostorskih enot in dala v uporabo Register naslovov. Podatki o naslovih in podatki prostorskih enot so del podatkov, s katerimi osebe (fizične in pravne) izkazujejo svojo identiteto, v Sloveniji in tujini. Zato so ti podatki vključeni v različne procese in sisteme.

 • Minister Novak s sodelavci tokrat na porečju reke Mure

  Minister Jože Novak in državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc sta si danes ogledala izvajanje del na porečju reke Mure. Cilj delovnih obiskov ob vodotokih po Sloveniji je pregled izvedenih del v okviru izrednih ukrepov in vzdrževalnih del v javno korist ter oblikovanje predloga načrta sanacijskih in investicijskih del na vodotokih v prihodnjih dveh letih.

 • Načrt ukrepov urejanja vodotokov nastaja skupaj z občinami

  Državna sekretarka na Ministrstvu za naravne vire in prostor dr. Lidija Kegljevič Zagorc si je ta teden s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode ogledala vodotoke na porečjih Drave in Save in se na delovnih sestankih srečala z župani tega območja.

Dogodki

  do
Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč

Evropska mreža znanja o mestih (angleško The European Urban Knowledge Network – EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na "Policy Lab" z naslovom Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta Krožno gospodarjenje s prostorom.

  do
Kranjska Gora

Skupno ukrepanje za Alpe – ohraniti, povezati in obnoviti

V okviru slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji bo med 12. in 14. junijem 2024 v Kranjski Gori potekala mednarodna konferenca z naslovom "Skupno ukrepanje za Alpe - ohraniti, povezati in obnoviti".