Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter rudarstva.

Za delovno področje varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Za delovno področje stanovanjske politike je pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost.

  • V Bohinjski Bistrici se je minister Uroš Brežan sestal z generalno sekretarko Alpske konvencije Alenko Smerkolj in župani občin alpske regije in območja Alpske konvencije. Srečanje je prvi večji dogodek dvoletnega slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji, Slovenija predseduje že četrtič.

  • Uroš Brežan je v Državnem zboru Republike Slovenije prisegel kot minister za naravne vire in prostor. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo upravljalo z naravo, vodo in prostorom.

  • Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi minister Uroš Brežan, je kot prvo v Evropi izvedlo zahtevni postopek presoje vplivov Nuklearne elektrarne Krško (NEK) na okolje. Izdaja okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovalne dobe NEK za dodatnih 20 let (do 2043) je bila izdana 13. januarja 2023 in je trenutno v postopku vročanja vsem strankam in stranskim udeležencem ter sodelujočim državam.

Novice

Dogodki

 
Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana

Svet za trajnostni razvoj

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se bo udeležil prvega srečanja Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Tema sestanka bo izbor predsednika Sveta ter delitev ministrstev Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP).