Skoči do osrednje vsebine

Javne objave Ministrstva za naravne vire in prostor

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter rudarstva.

Za delovno področje varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Za delovno področje stanovanjske politike je pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Arhiv javnih objav
Naziv Datum objave Rok prijave
23. 1. 2023
22. 2. 2023
20. 1. 2023
18. 2. 2023
20. 1. 2023
20. 2. 2023
20. 1. 2023
20. 2. 2023
16. 1. 2023
17. 2. 2023
23. 12. 2022
3. 2. 2023
20. 12. 2022
15. 2. 2023
8. 12. 2022
7. 2. 2023
25. 10. 2022
25. 11. 2022
17. 8. 2022
17. 9. 2022
31. 5. 2022
1. 7. 2022
26. 5. 2022
27. 6. 2022
12. 5. 2022
20. 6. 2022
3. 5. 2022
10. 6. 2022
29. 4. 2022
31. 5. 2022
17. 3. 2022
5. 4. 2022
14. 3. 2022
15. 4. 2022
22. 2. 2022
24. 3. 2022
21. 2. 2022
28. 3. 2022
21. 2. 2022
23. 3. 2022
9. 2. 2022
9. 3. 2022
11. 1. 2022
31. 12. 2023
11. 1. 2022
31. 12. 2023
23. 12. 2021
31. 1. 2022
16. 12. 2021
16. 6. 2022
16. 12. 2021
17. 1. 2022
9. 12. 2021
28. 2. 2022
9. 12. 2021
28. 2. 2022
19. 11. 2021
20. 12. 2021
27. 10. 2021
29. 11. 2021
12. 10. 2021
12. 11. 2021
5. 10. 2021
12. 11. 2021
4. 10. 2021
8. 11. 2021
16. 9. 2021
18. 10. 2021
15. 9. 2021
15. 10. 2021
13. 9. 2021
15. 10. 2021
7. 9. 2021
11. 10. 2021
7. 9. 2021
8. 10. 2021
1. 9. 2021
8. 10. 2021
27. 7. 2021
15. 9. 2021
21. 6. 2021
23. 7. 2021
25. 3. 2021
30. 4. 2021
19. 2. 2021
10. 4. 2021
17. 2. 2021
26. 3. 2021
21. 1. 2021
22. 2. 2021
21. 1. 2021
22. 2. 2021
28. 12. 2020
28. 2. 2021
11. 12. 2020
22. 1. 2021
8. 12. 2020
8. 1. 2021
11. 11. 2020
11. 12. 2020
23. 10. 2020
9. 9. 2020
11. 10. 2020
7. 9. 2020
9. 10. 2020
31. 8. 2020
30. 9. 2020
10. 7. 2020
15. 9. 2020
11. 6. 2020
31. 7. 2020
26. 5. 2020
26. 6. 2020
24. 4. 2020
12. 6. 2020
10. 3. 2020
25. 3. 2020
4. 3. 2020
3. 4. 2020
14. 11. 2019
16. 12. 2019
17. 10. 2019
20. 11. 2019
17. 10. 2019
20. 11. 2019
16. 10. 2019
18. 11. 2019
14. 10. 2019
20. 11. 2019
23. 9. 2019
23. 10. 2019
23. 9. 2019
23. 10. 2019
30. 7. 2019
2. 9. 2019
26. 7. 2019
30. 9. 2019
10. 7. 2019
21. 8. 2019