Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Državni sekretar Matej Skočir na delovnem srečanju na Primorskem

  Državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor Matej Skočir in državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Darij Krajčič, sta se udeležila delovnega srečanja na Primorskem z namenom iskanja trajnostnih rešitev za namakanje kmetijskih zemljišč v Slovenski Istre.

 • Državna sekretarja Krajčič in Skočir na ogledu namakalnih sistemov v Slovenski Istri

  Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je, skupaj z državnim sekretarjem Ministrstva za naravne vire in prostor mag. Matejem Skočirjem udeležil delovnega srečanja na Primorskem z namenom iskanja trajnostnih rešitev za namakanje kmetijskih zemljišč v Slovenski Istri. Državna sekretarja sta si ogledala sta mehke jezove na Rižani, se srečala z lokalnimi kmeti, ki potrebujejo dodatne vodne količine za namakanje in se seznanila z možnostjo umeščanja novih manjših zajetij na tem območju.

 • Za zaščito volka

  Dvanajst ministrov Evropske unije, ki so pristojni za ohranjanje narave, med njimi je tudi minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, je na Evropsko komisijo naslovilo pismo v katerem izpostavljajo, da v času svetovnega zmanjševanja biotske raznovrstnosti zavračajo vse pobude k poslabšanju varstvenega statusa volka.

 • 2. februar - Svetovni dan mokrišč

  Letošnji svetovni dan mokrišč, ki ga vsako leto obeležujemo 2. februarja, poteka pod sloganom: Čas je za obnovo mokrišč!

 • Sestal se je svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja

 • Resolucija o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

  Danes je bila v Državnem zboru sprejeta predlagana Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032, ki jo je predlagalo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

 • Dan Alpske konvencije 2023

  V Bohinjski Bistrici se je minister Uroš Brežan sestal z generalno sekretarko Alpske konvencije Alenko Smerkolj in župani občin alpske regije in območja Alpske konvencije. Srečanje je prvi večji dogodek dvoletnega slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji, Slovenija predseduje že četrtič.

 • Kršitvi s področja narave in okolja uspešno rešeni

 • Ministrstvo za naravne vire in prostor - Uroš Brežan prisegel kot minister

  Uroš Brežan je v Državnem zboru Republike Slovenije prisegel kot minister za naravne vire in prostor. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo upravljalo z naravo, vodo in prostorom.

 • Sprejeta najustreznejša varianta za pripravo DPN za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

  Vlada se je na današnji dopisni seji strinjala s predlogom najustreznejše variante priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper »Varianta 2«. Sledi priprava in sprejem prostorskega akta, ki bo omogočal pridobitev gradbenega dovoljenja.

 • Razpis za promocijo in ozaveščanje na področju urejanja prostora in graditve v letu 2023

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2023. Prijave na razpis so odprte do 20. februarja 2023 do 12. ure.

 • Razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2023

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2023. Prijave na razpis so odprte do 20. februarja 2023 do 12. ure.

 • Nuklearni elektrarni Krško (NEK) obratovanje podaljšano do leta 2043

  Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi minister Uroš Brežan, je kot prvo v Evropi izvedlo zahtevni postopek presoje vplivov Nuklearne elektrarne Krško (NEK) na okolje. Izdaja okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovalne dobe NEK za dodatnih 20 let (do 2043) je bila izdana 13. januarja 2023 in je trenutno v postopku vročanja vsem strankam in stranskim udeležencem ter sodelujočim državam.

 • Razpis za URBACT akcijska omrežja

  Objavljen je razpis sodelovanja z evropskimi mesti pri iskanju odgovorov na skupne urbane izzive (angleško The Urban Development Network Programme-URBACT – akcijska omrežja). Prijave na razpis so odprte do 31. marca 2023.

 • 53. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela Uredbi o intervenciji dobrobit živali za leto 2023 in o pravilih pogojenosti. Dala je tudi soglasje k Poslovnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leti 2023–2024 ter sklenila Pogodbo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki.

 • 52. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji dopisni seji je vlada sprejela predlog novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev in izdala novelo Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 • Dopolnitev Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

  Vlada Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

 • Vabilo za sodelovanje pri pripravi in izvedbi LIFE projekta s področja prilagajanja

  Ministrstvo za okolje in prostor je septembra na prvi stopnji prijavilo za financiranje na program LIFE nov projekt SLOVE LIFE4ADAPT, ter prejelo novembra povabilo k prijavi projekta na drugi stopnji, pri čemer je rok za oddajo končne prijavnice 30. marec 2023.

 • Slovenija predseduje Alpski konvenciji

  V Bohinju sta se 19. in 20. decembra 2022 sestali ekipi ministrstva za okolje in prostor (MOP) in Stalnega sekretariata Alpske konvencije (PSAC).

 • Minister Brežan na zasedanju Sveta za okolje v Bruslju

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je udeležil rednega zasedanja sveta EU za okolje v Bruslju, zadnjega pod češkim predsedovanjem, na katerem so ministri prvič izmenjali mnenja o predlogu Uredbe o obnovi narave ter se pod točkami razno seznanili s stanjem obravnave nekaterih zakonodajnih predlogov.