Skoči do osrednje vsebine

Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji

Vseslovenski projekt, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, bo prispeval h krepitvi upravljanja Nature 2000. Projekt temelji na sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki. Na osmih izbranih Natura 2000 območjih bodo partnerji izvedli konkretne akcije na terenu za izboljšanje stanja v naravi. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru finančnega mehanizma LIFE.

Natura 2000 je evropsko omrežje za ohranjanje pomembnih vrst živali in rastlin ter značilnih življenjskih okolij (habitatnih tipov). V Sloveniji zavzema kar 38 % ozemlja, kar nas uvršča na prvo mesto med državami članicami Evropske unije. Imamo kar 335 območij, ki jih upravljamo preko Programa upravljanja Nature 2000 (PUN 2000).

Projekt Krepitev upravljanja Nature 2000  temelji predvsem na medsektorskem sodelovanju ter vključevanju vseh deležnikov – raziskovalnih inštitucij in neodvisnih strokovnjakov, upravljavcev zavarovanih območij, nevladnih in zasebnih organizacij, lastnikov zemljišč, uporabnikov prostora ter druge zainteresirane javnosti. Da bi dosegli izboljšanje stanja, bodo v projektu posebno pozornost namenili štirim področjem: novemu Programu upravljanja Nature 2000, izboljšanju statusa ohranjenosti na osmih Natura 2000 območjih ter izboljšanju znanja in ozaveščanju.

Ukrepi v izbranih osmih območjih bodo med drugim vključevali preprečevanje zaraščanja in odstranjevanje zarasti, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst ter obnovitev in vzdrževanje ugodnega stanja vodnih teles. Pripomogli bodo k izboljšanju stanja številnih vrst – med njimi so metulji (močvirski cekinček in strašničin mravljiščar), dvoživke, netopirji, potočni rak ter mnoge druge živali in rastline. Osem Natura 2000 območij, kjer bomo izvajali ohranitvene ukrepe, so na Štajerskem, v Istri in v Kamniško Savinjskih Alpah. Aktivnosti pa bodo podprte tudi z vključevanjem deležnikov in komuniciranjem.

Tehnični podatki o projektu:

Naslov projekta: LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji
Skrajšan naslov: LIFE-IP NATURA.SI
Šifra projekta: LIFE17 IPE/SI/000011
Trajanje: 5. september 2018 do 31. december 2026
Skupna vrednost: 17.007.204 evrov
Prispevek EU iz centraliziranega programa LIFE: 10.200.000 evrov

Projekt Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji, ki ga je skupaj s štirinajstimi partnerji pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, bo trajal osem let. Partnerji v projektu so:

 1. Ministrstvo za okolje in prostor (vodilni partner)
 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 3. Zavod RS za varstvo narave
 4. Direkcija RS za vode
 5. Zavod za ribištvo Slovenije
 6. Zavod za gozdove
 7. Kmetijsko gozdarska zbornica
 8. KGZ Ptuj
 9. KGZ Nova Gorica
 10. KGZ Ljubljana
 11. Gozdarski inštitut Slovenije
 12. Nacionalni inštitut za biologijo
 13. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
 14. Štirna, zavod za trajnostne rešitve
 15. Center za kartografijo favne in flore

 

Več informacij: http://www.natura2000.si/life_natura.

 

Iskalnik