Skoči do osrednje vsebine

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI)

15 partnerjev LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji v sodelovanju z različnimi sektorji - gozdarstvo, kmetijstvo, vodarstvo in drugimi ter deležniki prispeva k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji ter izvaja konkretne akcije na terenu v osmih območjih Nature 2000.

Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v Evropski uniji. Območja Natura 2000 pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države, kar nas po deležu ozemlja uvršča na prvo mesto v Evropski uniji. Narava v Sloveniji je sicer v nekoliko boljšem stanju, kot je povprečje v EU. Se pa kljub varstvu ogroženost nekaterih vrst in naravnih okolij povečuje – podoben trend beležijo tudi v drugih državah EU.

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 (LIFE-IP NATURA.SI) v Sloveniji vodi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s 14 partnerji. Temeljni namen projekta je, da v sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki prispeva k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancirajo Evropska unija iz sredstev programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji.

Za izboljšanje upravljanja omrežja Natura 2000 krepimo medsektorsko sodelovanje, pri tem pa vključujemo tudi širok spekter deležnikov. V projektu poteka posodobitev Programa upravljanja Natura 2000 (PUN 2021-2027), priprava podlag za nacionalni sistem monitoringa ter krepitev sodelovanja med varstvom narave, gozdarstvom, kmetijstvom in upravljanjem voda.

Poleg izboljšav na državni ravni partnerji v projektu izvajajo tudi konkretne akcije na terenu v osmih območjih Nature 2000. Med aktivnostmi so preprečevanje zaraščanja površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, obnovitev in vzdrževanje ugodnega stanja vodnih teles in druge. Ukrepi bodo pripomogli k izboljšanju stanja številnih vrst – med njimi so metulji, dvoživke, netopirji, potočni rak ter mnoge druge živali in rastline. Osem območij Nature 2000, kjer se izvajajo ukrepi ohranjanja, se nahajajo na 3 pilotnih območjih: Štajerska, Istra ter Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci.

Tehnični podatki o projektu:

Naslov projekta: LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji
Skrajšan naslov: LIFE-IP NATURA.SI
Šifra projekta: LIFE17 IPE/SI/000011
Trajanje: od 5. september 2018 do 31. december 2026
Skupna vrednost: 17.007.204 evrov
Prispevek EU iz centraliziranega programa LIFE: 10.200.000 evrov

Partnerji v projektu so:

 1. Ministrstvo za okolje in prostor (vodilni partner)
 2. Center za kartografijo favne in flore
 3. Direkcija RS za vode
 4. Gozdarski inštitut Slovenije
 5. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 6. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
 7. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 8. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
 9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 10. Nacionalni inštitut za biologijo
 11. Štirna, zavod za trajnostne rešitve
 12. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
 13. Zavod za gozdove Slovenije
 14. Zavod za ribištvo Slovenije
 15. Zavod RS za varstvo narave

 

Več informacij: http://www.natura2000.si/.