Skoči do osrednje vsebine

 • Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala spletno predavanje o izzivih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Spletnega dogodka se je udeležilo 119 udeležencev, številni pa so spletno srečanje spremljali v živo na Facebook strani Živim z Naturo 2000.

 • Na Štajerskem od konca poletja poteka odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst na brežinah Dravinje. Odstranjevanje poteka na štiri različne načine. Akcijo vodi partner projekta LIFE-IP NATURA.SI Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), dela na terenu opravlja izvajalec gospodarske javne službe urejanja voda DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d. o. o.

 • Bilateralni EU projekt goMURra (Interreg Program V-A Austria-Slovenija) je bil odobren aprila 2018 in je nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja ter skupnih aktivnosti ob mejni Muri v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro.

Aktualno

 • Prispevek DRSV na 7. slovenskem dnevu INSPIRE

  Na 7. slovenskem INSPIRE dnevu je bila predstavljena Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč, ki jo upravlja Direkcija RS za vode (DRSV). Evidenca je pomembna strokovna osnova za upravljanje voda, okolja, prostora, nepremičnin in drugo. Predstavljen je bil vsebinski obseg evidence, način njenega vzdrževanja in objavljanja. Kot ena temeljnih evidenc fizičnega okolja države ima evidenca potencial pomembnega gradnika digitalnih modelov številnih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, predstavitev nakazuje nekaj možnih povezav.

 • Ureditve rokavov in prehodov za vodne organizme v zgornjem toku reke Vipave

  Projekt »VIPava - ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini« je kohezijski projekt, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner je Zavod za Ribištvo Slovenije (ZZRS), Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je soinvestitor projekta.

 • »Želimo zaščititi Kostanjevico na Krki pred poplavami«

  Občina Kostanjevica na Krki in Direkcija Republike Slovenije za vode sta v Galeriji Božidarja Jakca na javni predstavitvi zainteresirani javnosti predstavila idejno zasnovo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti mesta Kostanjevica na Krki.