Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

  • Zaključni dogodek projekta VISFRIM

    Projekt VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih, sofinanciran s programom sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, je bil namenjen izboljšanju sodelovanja v čezmejnih porečjih na področju obvladovanja tveganja zaradi poplav.

  • Predstavitev projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – 2. faza

    Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je 23. marca prebivalcem Zalega Loga predstavila načrtovano izgradnjo suhega zadrževalnika pod Sušo, ki predstavlja drugo fazo projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore. Vaščani so kljub prvotnim zadržkom gradnjo zadrževalnika sprejeli. Zagotovljena so vsa potrebna zemljišča, v teku je pridobitev gradbenega dovoljenja.

  • 22. marec – Svetovni dan voda: Podzemne vode - skrito naj postane vidno

    Letošnji svetovni dan voda je posvečen ozaveščanju o podzemnih vodah, ki so, za razliko od površinskih voda, očem skrite. Njihova vloga za življenje, ki nas obkroža, pa zato ni nič manj pomembna.