Skoči do osrednje vsebine

 • Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob ogledu izvajanja ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko projekt ocenil kot primer dobre prakse, ki dokazuje, da lahko manjše protipoplavne zaščite izvedemo učinkovito in predvsem v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. »V tem primeru je Občina Gorenja vas – Poljane izpeljala, kar je najtežje. To so vsi postopki pridobivanja dovoljenj in postopke, povezane z razpolaganjem zemljišč.« Minister je poudaril, da bo takšne primere v prihodnje treba vzeti za zgled.

 • Potem, ko je DRSV v maju začela z odstranjevanjem zarasti in prodnih nanosov iz pretočnega profila vodotoka na reki Rižani, bo v septembru delo zaključeno. S tem bo ponovno vzpostavljena osnovna pretočnost struge in izboljšana poplavna varnost.

 • V okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro (v nadaljevanju: komisija za Muro), je Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za kmetijstvo, regije in turizem v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS organiziralo prvi Forum za Muro. Namen dogodka je bil obvestiti deležnike o aktualnih temah delovanje komisije za Muro in s tem okrepiti vključevanje zainteresiranih strani v delovanje komisije.

Aktualno

 • Začela se je gradnja zadrževalnika Veliki potok

  Začela se je gradnja zadrževalnika Veliki potok, protipoplavnega objekta, ki predstavlja I. fazo celovitih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti območja Grosupljega pred škodljivim delovanjem voda Grosupeljščice.

 • Imenovanje direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode

  Vlada je na 29. redni seji izdala odločbo o imenovanju Romana Kramerja za direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV), organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor (MOP), za mandatno dobo petih let, od 28. 8. 2020 do 27. 8. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 • 3. Tradicionalni hackathon odprtih podatkov – Letošnja tema je podnebje

  Vabimo vas k sodelovanju v informacijskem izzivu, v katerem bomo na osnovi odprtih podatkov Agencije za okolje in Direkcije za vode iskali odgovore na vprašanje: Kaj lahko danes naredimo, da omilimo posledice podnebnih sprememb za prebivalstvo Slovenije.

Iskalnik