Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Na portalu e-Vode in v pregledovalniku Atlas voda od 20. 1. 2020 na voljo posodobljena Integralna karta poplav (Integralna karta poplavne nevarnosti, Integralna karta razredov poplavne nevarnosti in Integralna karta globin pri Q100).
  http://www.evode.gov.si/
  https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6

 • Danes je na pregradi Vogršček podpisana pogodba »Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti«. Tomaž Prohinar v imenu naročnika - Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, dr. Aleksandra Pivec v imenu sofinancerja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter Kristjan Mugerli v imenu vodilnega partnerja - izvajalca del - KOLEKTOR CPG d.o.o., so s podpisom potrdili namen dokončne sanacije pregrade, ki bo po zaključku del, predvidoma v letu 2021, ponovno sposobna prevzemati največje obremenitve in bo omogočala obratovanje akumulacije in namakalnega sistema pod pogoji, ki so bili predvideni s prvotnim projektom. Slovesnega podpisa se je udeležil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc.

 • Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. 1. 2020 pri Direkciji RS za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Zavezanci za plačilo vodnega povračila so imetniki vodnih pravic, podeljenih z vodnim dovoljenjem ali koncesijo, ter  tisti, ki vodo, naplavine ali vodna zemljišča rabijo, pa vodne pravice še niso pridobili.
  Koncesionarji morajo podatke za izračun plačila za koncesijo predložiti do roka, kot ga določa posamezna Uredba o koncesiji oziroma koncesijska pogodba.

Aktualno

 • Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja

  Do roka za oddajo ponudb za izdelavo Primerjalne študije variant v okviru projekta Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja, smo prejeli dve ponudbi. Sledi postopek pregleda in ocenjevanja ponudb ter izbire izvajalca v skladu z roki, kot jih določa ZJN-3.

 • Srečanje slovenskih projektih partnerjev na projektu VISFRIM

  V torek, 7.1.2020, je v Mirnu potekalo srečanje slovenskih partnerjev na projektu VISFRIM (Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih), ki poteka v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 in ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

 • Uspešno 2020!

Dogodki

 • Posvet Slovenija prihodnosti

  V četrtek, 30. januarja, bo v Državnem svetu potekal strokovni posvet Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam. S prispevkom o Večnamenski rabi zadrževalnikov v Sloveniji, bo nastopila tudi Direkcija RS za vode.

Iskalnik