Skoči do osrednje vsebine

 • Obnova drče v Ločici, ki se je pričela februarja, je danes zaključena. Dela so vključevala sanacijo in utrditev temelja vtočnega pragu in brežin, rekonstrukcijo celotne površine drče in izvedbo zaključnega praga. Slednji je bil usklajen z lokalno ribiško družino in tako je zdaj primeren za prehod živih organizmov. DRSV je izvedla tudi čiščenje prodišča na levi brežini nad drčo in odstranila zarast in naplavine, saj se je nad drčo ustvarilo obsežno prodišče, ki se je močno zarastlo, zarast pa je posegala v pretočni profil vodotoka.

 • Dne 29.3.2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki ureja poslovanje v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, v katerih upravni organi vodijo upravne in druge postopke. Direkcija Republike Slovenije za vode je zato ukrepe iz tega zakona uvedla tudi v upravne postopke iz njene dejavnosti.

 • Uporabnike storitev Direkcije za vode naprošamo, da zaradi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom COVID-19 OMEJIJO NEPOSREDNE STIKE Z USLUŽBENCI DRSV.
  Svetujemo, da se namesto osebnih stikov uporabljajo telefonske ali elektronske poti do informacij:
  - telefon: 01 478 31 00
  - E naslov: gp.drsv@gov.si.

Aktualno

 • Svetovni dan voda v luči podnebnih sprememb

  Po tem, ko je Direkcija RS za vode lani prvič organizirala tako imenovani Dan odprtih vrat ob Svetovnem dnevu voda in zainteresirani javnosti predstavila vodne ureditve v Občinah: Črna na Koroškem, Piran, Turnišče, Braslovče, Nova, Gorica, Šentrupert, Dol pri Ljubljani in Jesenice, smo letos, zaradi aktualnih razmer, Dan odprtih vrat prestavili na čas, ko bo to mogoče izpeljati.

 • Imenovanje v. d. direktorja Direkcije RS za vode

  Vlada Republike Slovenije je z 21. 3. 2020 imenovala Romana Kramerja za vršilca dolžnosti direktorja Direkcije RS za vode, Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Jernejev kanal

  Danes se je vodstvo Direkcije RS za vode (DRSV) sestalo z vodstvom Občine Piran in Javnega podjetja okolje Piran d.o.o. z namenom ugotovitve stališča Občine do vprašanja Jernejevega kanala in priprave načrta aktivnosti z namenom ureditve stanja na tem območju.

Iskalnik