Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

  • Uspešno meddržavno sodelovanje za zaščito pred poplavami reke Mure

    V Benici so se na otvoritveni slovesnosti ob zaključku izgradnje visokovodnega nasipa zbrali partnerji projekta FRISCO 2.2 »Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti - Gradbeni ukrepi na porečju reke Mure«. Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, povezanih strokovnih organizacij in zainteresirane javnosti so objekt uradno otvorili in ga predali namenu zaščite pred poplavami reke Mure.

  • Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj

    Direkcija Republike Slovenije za vode je z izbranim izvajalcem del Hidrotehnik d. d. Ljubljana v skupnem nastopu s partnerjem VGP Drava Ptuj d. o. o. sklenila pogodbo za »Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj«, v okviru katere bo izvedena rekonstrukcija obstoječega protipoplavnega zavarovanja leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj na odseku dolžine približno 200 metrov in s tem zavarovanje vasi Kuželj pred poplavami s stoletno povratno dobo.

  • Sanacijska dela na reki Soči v Občini Kobarid

    Direkcija Republike Slovenije za vode bo v prihodnjih mesecih začela s sanacijskimi deli leve brežine Soče pod Ladro in desne brežine Soče pod Idrskim.