GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Sodelavci Direkcije RS za vode smo se to soboto udeležili vsakoletnega dogodka Čista obala. Dopoldne smo čistili na območju Debelega rtiča, popoldne pa izmenjevali mnenja in vtise na druženju vseh prostovoljcev na plaži Krka v Strunjanu. Koncesionar DRSV, podjetje VGP Drava, Ptuj je poskrbel, da so bili pobrani odpadki s celotne obale oddani komunalnim podjetjem.

 • 21. septembra 2019 bo organizirana že deseta prostovoljna čistilna akcija slovenske obale ČISTA OBALA 2019 v organizaciji Inštituta za vode in Zavoda Tri niti, s podporo Ministrstva za okolje in prostor. Direkcija RS za vode akcijo podpira in pri njej sodeluje z odvozom in ravnanjem z zbranimi odpadki ter čiščenjem obalne linije že četrto leto zapored.

 • Poljanska Sora

  Po tem, ko je bil 12. aprila 2017 v Šubičevi hiši podpisan Sporazum o sofinanciranju projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko«, bo danes na isti lokaciji potekal slovesen podpis gradbene pogodbe za izvedbo projekta. Gradnja protipoplavnih ukrepov se bo pričela predvidoma še letos, zaključena pa naj bi bila v dobrih dveh letih.

Aktualno

 • Štiri leta Direkcije RS za vode

  Direkcija Republike Slovenije za vode je bila ustanovljena 29. 8. 2015, kot novi organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor pa je začela delovati 1. januarja 2016.

 • Protipoplavna ureditev Dravinje

  Danes, 28. avgusta, smo namenu predali ureditve vodne infrastrukture na Dravinji. Gre za protipoplavno ureditev, kjer je bila za doseganje zmanjšanja poplavne ogroženosti in prevajanje stoletnih vod potrebna poglobitev in razširitev struge Dravinje ter ureditev brežin z zavarovanjem in izgradnjo pragov v dolžini 596 metrov na odseku dolvodno od mostu pri stanovanjskem objektu Kovaška cesta 8.

 • Z ureditvijo struge reke Meže na Prevaljah zagotovljena večja poplavna varnost prebivalstva

  Prevalje, 27. avgust 2019 – Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) je v okviru projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo danes predstavila rezultate uspešno zaključene gradnje enega od šestih ukrepov, ki so del projekta. Gre za ureditev struge reke Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne do vtoka Leškega potoka. Hkrati so spregovorili še o ukrepih Ravne II in Poljana. Izvedene aktivnosti bodo pomembno vplivale na zmanjšanje poplavne ogroženosti območja in izboljšale kakovost bivanja tamkajšnjih prebivalcev.