Skoči do osrednje vsebine

  • Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Direkcija Republike Slovenije za vode k urejanju vodotokov pristopata s sistemsko povezanimi ukrepi tako z naslova sanacije in investicij, kot tudi že izvedenih izrednih ukrepov po poplavah na prizadetih območjih. Za boljše razumevanje v javnosti v nadaljevanju podajamo nekaj pojasnil.

  • Danes je Direkcija Republike Slovenije za vode organizirala strokovni posvet z naslovom Izzivi urejanja voda ob vključevanju na naravi temelječih rešitev.

  • Ob robu vladnega obiska v Posavju si je minister Jože Novak v Brežicah ogledal hidroelektrarno na reki Savi in izvedene izredne ukrepe po lanskoletnih poplavah. Območje hidroelektrarne je bilo protipoplavno dobro urejeno, kar je ob zadnjih poplavah preprečilo večjo škodo na tem območju. Posebno pozornost je namenil nadomestnim habitatom ob Savi.

Novice