Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Suhi zadrževalnik Pikolud na potoku Koren je objekt vodne infrastrukture v lasti RS in v upravljanju Direkcije RS za vode (DRSV). Objekt je bil zgrajen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (po hudih poplavah, ki so prizadele Novo Gorico in Gorico) z namenom zadrževanja poplavnega vala potoka Koren in s tem varovanja južnega dela Nove Gorice in dela Gorice pred poplavami. Občina je te dni postavila zapornico in s tem sprostila manipulativni plato za nemoteno vzdrževanje objekta vodne infrastrukture, ki je namenjen varovanju pred poplavami.

 • Z današnjim podpisom pogodbe med Direkcijo RS za vode, Občino Sevnica in na razpisu izbranim izvajalcem RAFAEL gradbena dejavnost d.o.o. Sevnica so stekli postopki za ureditev struge Sevnična. Gre za levi pritok Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanemu središču Sevnice v k.o. Šmarje, in ima hudourniški značaj.

 • Pilotna ovodenitev Enajstmlinskega potoka, ki je bila 26. oktobra 2018 zaradi neugodnih hidroloških razmer (prenizki pretoki Mure in posledično tudi v potoku) in ugotovitev o stanju na terenu začasno prekinjena, se bo nadaljevala v sredo, 19. februarja 2020.

Aktualno

 • Strokovni okvir plovbe na motorni pogon po celinskih vodah

  Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot in Skupina za Dravo sta organizirali 2. strokovni posvet z naslovom »DRAVA KOT PRILOŽNOST«. Cilj dogodka je bila razprava o možnostih in izzivih oživitve plovbe po reki Dravi v Sloveniji z namenom, da bi tovrstne aktivnosti povezali v celostno turistično ponudbo ob reki Dravi kot nadgradnjo doživetij ob Dravski kolesarski poti. Na posvetu je s predstavitvijo Strokovni okvir plovbe na motorni pogon po celinskih vodah sodelovala tudi Direkcija RS za vode.

 • Večnamenska raba zadrževalnikov

  Državni svet Republike Slovenije, Slovenski nacionalni komite za velike pregrade, Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so v Ljubljani gostili posvet Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam. Na posvetu je s prispevkom Večnamenska raba zadrževalnikov v Sloveniji sodelovala tudi Direkcija za vode.

 • Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja

  Do roka za oddajo ponudb za izdelavo Primerjalne študije variant v okviru projekta Zagotovitev vodnih virov slovenske Istre in zaledja, smo prejeli dve ponudbi. Sledi postopek pregleda in ocenjevanja ponudb ter izbire izvajalca v skladu z roki, kot jih določa ZJN-3.

Iskalnik