Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje vodnega dovoljenja

Vodna dovoljenja

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode
Direkcija Republike Slovenije za vode

Vodna soglasja

Vodne dajatve

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za vode

Urejanje voda in ravnanje s premoženjem

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za vode

Pridobitev izjave o vplivu projekta na stanje voda

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za vode
Iskalnik