Skoči do osrednje vsebine

Vloga za spremembo vodnega dovoljenja

Vodno dovoljenje se lahko spremeni na predlog njegovega imetnika. Za spremembo vodnega dovoljenja uporabljajo določbe, ki veljajo za njegovo izdajo, v izreku spremenjenega vodnega dovoljenja se določi, katero dovoljenje se razveljavi ter ali se razveljavi deloma ali v celoti.

Navodila za oddajo vloge

Vloga za spremembo vodnega dovoljenja se na predpisanem obrazcu vloži pri Direkciji RS za vode, skupaj s pisnim pooblastilom, če prosilca zastopa pooblaščenec.

Čeprav 130. člen ZV-1 predvideva, da je predlogu imetnika vodnega dovoljenja za njegovo spremembo poleg ostalih sestavin, ki so zahtevane za vlogo za izdajo vodnega dovoljenja, priloženo tudi veljavno vodno dovoljenje, ki naj bi se spremenilo, upravni organ tega ne zahteva. Prosilec naj v obrazcu vloge poda samo predlog spremembe obstoječe vodne pravice, v primeru VEČJIH SPREMEMB pa priloži izpolnjen ustrezen obrazec vloge za izdajo vodnega dovoljenja.

Stroški postopka: 22,60 EUR

Pravna podlaga: 129., 130. in 131. člen Zakona o vodah (ZV-1)