Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o spremljanju odvzetih količin vode

Imetnik vodne pravice mora zagotoviti redno spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo in elektronsko poročati ministrstvu o odvzetih količinah vode na način in v obsegu, ki ju določi minister s predpisom. Do uveljavitve predpisa, ki bo podrobneje določil način in obseg poročanja o odvzetih količinah vode, imetnik vodne pravice o odvzetih količinah vode poroča na način in v obsegu, določenima z aktom, s katerim je bila vodna pravica podeljena.

Upravni organ priporoča izdelavo poročila, ki mora vsebovati diagram količin odvzete vode, v skladu z vzorci, ki so dostopni spodaj ter posredovanje poročila v digitalnem formatu na e-poštni naslov: gp.drsv@gov.si, najkasneje do 31. 3. 2021. Podrobnejša navodila za pripravo poročila so opisana v posameznem vzorcu poročila.