Skoči do osrednje vsebine

Predlog za izdajo potrdila za evidentiranje posebne rabe vode za zalivanje vrta

ZALIVANJE VRTA je zalivanje zemljišča, na katerem se gojijo vrtnine in sadje za lastno porabo (zelenjava, sadje, zelišča, okrasne rastline in podobno).

Posebna raba vode za zalivanje vrta se lahko evidentira, če površina zemljišča ne presega 300 m² in če so izpolnjeni ostali pogoji, določeni v 3. členu Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode.

Navodila za oddajo vloge

Predlog za izdajo potrdila (različica obrazca vloge, skladna z ZDSMA) za evidentiranje posebne rabe vode se vloži pri Direkciji RS za vode.

 

Pravna podlaga: 108. člen Zakona o vodah in Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode