Skoči do osrednje vsebine

Predlog za evidentiranje posebne rabe vode za zalivanje vrta

ZALIVANJE VRTA je zalivanje zemljišča, sestavljenega iz ene ali več parcel, ki mejijo druga na drugo, in je namenjeno gojenju vrtnin in sadja za lastno porabo (zelenjava, sadje, zelišča, okrasne rastline in podobno).

Posebna raba vode za zalivanje vrta se lahko evidentira, če površina zemljišča ne presega 300 m² in če so izpolnjeni ostali pogoji, določeni v 3. členu Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode.

Navodila za oddajo vloge

Predlog za evidentiranje posebne rabe vode se vloži pri Direkciji RS za vode.

 

Pravna podlaga: 108. člen Zakona o vodah in Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode (Ur. l. RS, št. 178/20).