Skoči do osrednje vsebine

Presoja prostorske in okoljske dokumentacije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Splošne smernice in usmeritve s področja upravljanja z vodami

SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN), (PDF z možnostjo iskanja, 30.7.2018)

SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN), (30.7.2018)

  • PRILOGA 1 - Usmeritve za pripravo hidroloških izhodišč za izdelavo hidrološko hidravlične študije
  • PRILOGA 2 - Tehnična navodila izdelovalcem hidrološko-hidravličnih študij za oddajo vektorskih podatkovnih slojev poplavnih (erozijskih) območij
  • PRILOGA 3 - Navodilo za pripravo ocene vpliva posega na stanje površinskih voda, Podatki o vodnih telesih površinskih voda
  • PRILOGA 4 - Navodilo za pripravo strokovne podlage za fazo primerjave variant v zvezi z območji, ogroženimi zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov za linijske objekte gospodarske javne infrastrukture (30.7.2018) 

Zadnja sprememba: 30.7.2018 - spremenjene Splošne smernice (Smernica 14) in dodana nova priloga (Priloga 4)

 

Usmeritve:

Usmeritve s področja upravljanja z vodami za pripravo gozdnogospodarskih načrtov (PDF z možnostjo iskanja)

Usmeritve s področja upravljanja z vodami za pripravo gozdnogospodarskih načrtov (marec 2017, podpisano)

 

Arhiv/prejšnje verzije

SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) in državnih prostorskih načrtov (DPN), (avgust 2017, v veljavi do 30. 7. 2018)

PRILOGA 1 - Usmeritve za pripravo hidroloških izhodišč za izdelavo hidrološko hidravlične študije (v veljavi do 24. 1. 2019)

 

Povezave

 

Shematski prikaz postopka presoje prostorske dokumentacije na DRSV

Iskalnik