Skoči do osrednje vsebine

Opravljamo strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode na državni ravni. Cilj je vzpostavitev sistema upravljanja voda, ki omogoča njihovo celostno upravljanje: izkoristiti vodno zmogljivost Slovenije kot razvojno priložnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju ter zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev. Sistem celovitega upravljanja voda je organiziran in kadrovsko pokrit na državni ravni ter po porečjih na regionalni in lokalni ravni. Na direkciji zagotavljamo tudi možnosti za učinkovito izvajanje javnih služb in vodenje investicij ter sodelovanje s stroko in deležniki.

Vodstvo

Organizacijske enote direkcije

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku

Direkcija RS za vode na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) objavlja seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje o upravnih zadevah

  • Zaposleni s pooblastili za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

    Poročila | Direkcija Republike Slovenije za vode