Skoči do osrednje vsebine

Teme

Projekti

 • Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi želimo ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji. Z načrtovanimi ukrepi bomo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda.

 • Dravinja s Polskavo

  V teku

  Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo

 • WACOM

  V teku

  Upravljanje voda v izrednih razmerah

 • Ptujska Drava

  V teku

  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave

 • zaDravo

  V teku

  Drava – Natura 2000, reka za prihodnost
  Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

 • Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki / Reduction of flood risk for the Selška Sora river sub-basin (up to Dolenja vas) – reduction of flood risks in the potential significant flood risk area of Železniki

 • LIFE-IP NATURA.SI

  V teku

  LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji
  LIFE IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/000011

 • Meža z Mislinjo

  V teku

  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo

 • VIPava

  V teku

  Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

 • Gradaščica

  V teku

  Gradaščica, gradimo, da ščitimo