Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Raba vode

  Splošno o vodni pravici

 • Urejanje voda

  Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega varstvo, urejanje in odločanje o rabi voda.

Projekti

 • LIFE RESTORE 4 MDD

  V teku

  Ohranjanje in obnavljanje poplavnih gozdnih habitatov ob rekah Mura-Drava-Donava
  Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers

 • Digitalna povezanost prostora, okolja, vode in narave za zeleno lokacijo
  2021–2026

 • Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi želimo ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji. Z načrtovanimi ukrepi bomo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda.

 • Dravinja s Polskavo

  V teku

  Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo

 • Ptujska Drava

  V teku

  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave

 • Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki / Reduction of flood risk for the Selška Sora river sub-basin (up to Dolenja vas) – reduction of flood risks in the potential significant flood risk area of Železniki

 • LIFE-IP NATURA.SI

  V teku

  LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji
  LIFE IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/000011

 • Meža z Mislinjo

  V teku

  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo

 • Gradaščica

  V teku

  Gradaščica, gradimo, da ščitimo