GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

DRSV je partner v projektu LIFE-IP NATURA.SI, ki je projekt nacionalnega pomena, saj temelji na povezovanju različnih deležnikov in sektorjev, na podlagi katerega bo projekt prispeval k izboljšanju upravljanja na območjih Natura 2000 v Sloveniji. To vključuje dobro sodelovanje in redno komunikacijo med oblikovalci politik in institucijami, odgovornimi za izvajanje programov upravljanja, vključno z dobro razvitimi svetovalnimi storitvami za različna pomembna sektorska vprašanja. Projektne aktivnosti niso usmerjene le v ohranjanje narave, ampak bodo poleg tega pokrivale še tri glavne sektorje: kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami, saj brez povezovanja vseh teh sektorjev ni mogoče učinkovito upravljati in doseči ugodnega stanja ohranjenosti Nature 2000 v Sloveniji.

Prenosljivost v upravljanje z vodami se bo izvajala s pripravo usklajenih smernic za upravljanje z vodami, predvsem za področje urejanja voda, tako da se bodo v sklopu projekta opredelile težave, možnosti in načini za izboljšanje izvajanja programa upravljanja z naravo na področju upravljanja voda. Smernice bodo prispevale k izboljšanju oblikovanja ukrepov v zelo zgodnji fazi priprave novih projektov, kar je ključno za nadaljnjo uspešno izvedbo projektov. Izvedeni ukrepi na pilotnih območjih bodo služili kot primer dobre prakse, ki se lahko nadalje uporablja tudi na drugih primerljivih rekah v državi. Skupne smernice bodo pripravljene skupaj s strokovnjaki regionalnih oddelkov DRSV in strokovnjaki, ki izvajajo javno službo na področju urejanja voda. Sodelovanje med strokovnjaki iz sektorja upravljanja z vodami in sektorja varstva narave bo omogočilo prenos izkušenj in znanja, kar bo prav tako mogoče uporabiti v novih projektih.

Več o projektu in projektnih ciljih se nahaja na uradni spletni strani Natura 2000: http://www.natura2000.si/life_natura/

Osebna izkaznica projekta