Skoči do osrednje vsebine

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji
LIFE IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/000011

Prenosljivost v upravljanje z vodami se bo izvajala s pripravo usklajenih smernic za upravljanje z vodami, predvsem za področje urejanja voda, tako da se bodo v sklopu projekta opredelile težave, možnosti in načini za izboljšanje izvajanja programa upravljanja z naravo na področju upravljanja voda. Smernice bodo prispevale k izboljšanju oblikovanja ukrepov v zelo zgodnji fazi priprave novih projektov, kar je ključno za nadaljnjo uspešno izvedbo projektov. Izvedeni ukrepi na pilotnih območjih bodo služili kot primer dobre prakse, ki se lahko nadalje uporablja tudi na drugih primerljivih rekah v državi. Skupne smernice bodo pripravljene skupaj s strokovnjaki regionalnih oddelkov DRSV in strokovnjaki, ki izvajajo javno službo na področju urejanja voda. Sodelovanje med strokovnjaki iz sektorja upravljanja z vodami in sektorja varstva narave bo omogočilo prenos izkušenj in znanja, kar bo prav tako mogoče uporabiti v novih projektih.

Več o projektu in projektnih ciljih se nahaja na uradni spletni strani Natura 2000: Natura2000