Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje izvajamo postopke celovite presoje vplivov na okolje ter koordiniramo organe v postopkih priprave državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov. Skrbimo za izvajanje direktiv, sodelujemo s strokovnimi mnenji, nasveti in stališči v postopkih, v katerih Republika Slovenija sodeluje pri pripravi in usklajevanju pravnih aktov EU, ki se nanašajo na presoje vplivov na okolje.

Teme

  • Celovita presoja vplivov na okolje

    Celovita presoja vplivov na okolje je upravni postopek. Njen namen je preprečiti ali zmanjšati škodljive vplive načrtovanih dejavnosti na okolje in njihove posledice. Izvajamo jo v okviru priprave prostorskih aktov ter drugih planov in programov s področij upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, ki jih na podlagi zakona sprejmejo državni organi ali občine.

  • Čezmejna presoja vplivov na okolje

    Za plane, programe in posege, ki bi lahko pomembno vplivali na okolje v sosednjih državah ali drugih državah članicah EU, je treba izvesti čezmejno presojo vplivov na okolje.