Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje izvajamo postopke celovite presoje vplivov na okolje ter koordiniramo organe v postopkih priprave državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov. Skrbimo za izvajanje direktiv, sodelujemo s strokovnimi mnenji, nasveti in stališči v postopkih, v katerih Republika Slovenija sodeluje pri pripravi in usklajevanju pravnih aktov EU, ki se nanašajo na presoje vplivov na okolje.

Iskalnik