Skoči do osrednje vsebine

Za plane, programe in posege, ki bi lahko pomembno vplivali na okolje v sosednjih državah ali drugih državah članicah EU, je treba izvesti čezmejno presojo vplivov na okolje.

Postopek čezmejne presoje vplivov

V okviru čezmejne presoje vplivov na okolje se država pridružuje postopku celovite presoje vplivov na okolje ali postopku presoje vplivov na okolje, ki potekata v sosednji državi ali drugi državi članici EU. Čezmejno presojo vplivov na okolje izvajamo za plan, program ali poseg, ki bi lahko imel pomemben vpliv na okolje prek državne meje ali širše. Izvajamo jo tudi, ko gre za program ali projekt, ki je skupen dvema ali več državam. Komunikacija poteka med pristojnimi organi sodelujočih držav.

Država, ki načrtuje plan, program ali poseg s čezmejnimi vplivi na okolje, je dolžna z uradnim obvestilom oziroma notifikacijo o tem obvestiti drugo državo. Ob tem jo zaprosi, da ji v določenem roku sporoči, ali zahteva izvedbo čezmejne presoje vplivov na okolje.

Čeprav ni bila uradno obveščena, lahko čezmejno presojo zahteva tudi druga država, če oceni, da bi lahko izvedba plana, programa ali posega pomembno vplivala na okolje znotraj njenih meja.

Če se izvede čezmejna presoja vplivov na okolje, se pristojna organa držav dogovorita o poteku in rokih za podajo pripomb na gradivo. Gradivo, prevedeno v nacionalni jezik, se istočasno javno razgrne tudi v državi, ki je podala namero sodelovati v čezmejni presoji. V času javne razgrnitve lahko mnenja in pripombe na gradivo poda še javnost.

Za pošiljanje uradnih obvestil in za urejanje upravnih zadev glede čezmejne presoje imajo države svoje pooblaščene osebe.